Weydts wil ook fietsstraat

11 Februari 2015

Weydts wil ook fietsstraat

          Goed nieuws. Schepen voor mobiliteit Axel Weydts is voor de Budastraat als fietsstraat. Alleen, zo antwoordde hij op de vraag van Matti Vandemaele tijdens de vorige gemeenteraad, dan moeten er eerst meer fietsers door de Budastraat rijden. Een kip-of-ei-discussie natuurlijk. Maar we blijven positief. Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om fietsstraten in te richten. Dat zijn (vaak) eenrichtingsstraten binnen de zone-30 waar fietsers hoofdgebruiker worden. Ze mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Veilig en vlot fietsbaar dus. Groen voerde eerder actie rond de inrichting van de Budastraat als fietsstraat. Matti Vandemaele: “We vinden het belangrijk dat de Budastraat een fietsstraat wordt, omdat dat stuk past in een veilige Noord-Zuid fietsverbinding. In onze mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Budastraat – centrum voor fietsers ideaal. Maar dan moet je ze wel een centrale rol geven, zonder dat je auto’s daarbij moet uitsluiten. Pas als duidelijk wordt dat die as fietsveilig is, zullen er meer fietsers voor dat alternatief kiezen.â€� Groensel: “Daarom de actie bij de opening van de Budabrug. Wat waren de reacties?â€� Matti: “Iedereen is opgelucht dat de werken voorbij zijn. Het is niet te onderschatten hoe belangrijk die as is als in- en uitgangspoort voor het stadscentrum. Ons voorstel werd echt positief onthaald. Maar tegelijk kwamen er heel wat vragen en suggesties over de verkeerssituatie zoals die nu is. Voor fietsers is het niet erg duidelijk waar ze moeten rijden over de brug. Zijn de afgescheiden stukken voor voetgangers en fietsers of enkel voor voetgangers? Voor veel mensen is dat niet duidelijk. Ook was er de suggestie om een bordje ‘brug open = motor afzetten’ te installeren aan de brug. Dan moet de motor niet nodeloos blijven draaien. Ik heb de schepen voorgesteld om ook aan overwegen zo een bord te plaatsen. Hij beloofde dat te bekijken.â€� Groensel: “Was er animo rond een Noord-Zuid fietsverbinding?â€� Matti: “Zeker! Iedereen was het er over eens dat de verbinding St-Janspunt – Grote Markt vroeger een belangrijke fietsverbinding was en dat opnieuw moet worden. Maar als fietser ben je er nu vaak opgejaagd wild. De nieuwe inrichting van de Overleiestraat is in die optiek niet echt geslaagd. De kruising Handboogstsraat met de Leiestraat is echt gevaarlijk voor fietsers. Het lijkt ons goed dat de stad die fietsverbinding als geheel onder de loep neemt. Wat niet weg neemt dat we nu al kunnen beslissen over de inrichting van de Budastraat als fietsstraat. Ik zie niet in waarom ze daarmee zouden wachten.â€�