persbericht nieuwe moskee

09 Juli 2015

Bij deze de reactie van Groen op de aankondiging van de nieuwe plek voor de Kortrijkse Moskee, misschien kan u er wel iets mee: Vandaag kregen we te horen dat er een oplossing is voor het aanslepende probleem van de Kortrijkse Moskee. Groen is zeer tevreden dat dit dossier tot een oplossing is gekomen. Op de Gemeenteraad van mei was er vanuit onze fractie nog een interpellatie over dit probleem. Een volwaardige integratie verwacht ook faciliteiten om alle aspecten van de identiteit te kunnen ontwikkelen. Het kunnen beschikken over een hedendaagse moskee is in die zin onontbeerlijk voor de moslims in Kortrijk en een stad als Kortrijk zelf. Nu het ruimtelijke probleem van de baan lijkt blijven er nog enkele andere zaken over: - zal er ook in het Nederlands 'gepreekt' worden? - is er een erkenning of een aanvraag met kans op slagen? In onze gesprekken met voornamelijk jonge moslims kwamen deze vragen de hele tijd terug. We hopen dat er op deze 2 vragen dan ook volmondig mat JA zal worden geantwoord. Maar aangezien we niet over de informatie beschikken, weten we dat op vandaag dus niet. Een derde belangrijk element is het streven naar een verwevenheid met de buurt. Het is van groot belang dat er snel werk wordt gemaakt van een goeie relatie met de nieuwe buurt waarin de Moskee terecht komt. Het goed informeren van de buurt is daarin een eerste stap. Als laatste aandachtspunt hopen we dat er met deze nieuwe infrastructuur ook aandacht zal zijn voor de sociaal pedagogische taak van de moskee: Moslimjongeren die opgroeien begeleiden en degelijk informeren over hun religie. Groen is grote voorstander van een moskeewerking met ook aandacht voor de sociaal-pedagogische aspecten. Aangezien we niet over alle info beschikken zijn een aantal van onze vragen misschien achterhaald en dan wil ik alleen de felicitaties overhouden voor het eindelijk vinden van een oplossing. In het andere geval hoop ik dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden. Met vriendelijke groet, Matti Vandemaele Gemeenteraadslid Groen Kortrijk,