Een groene blik op jaarverslag Parko

17 Juni 2015

Een groene blik op jaarverslag Parko

De positieve punten: Zoals we eerder al zeiden is Groen een voorstander van een gerichte uitrol van shop and go. Zeker als de plaatsen voor Shop&Go echt gelegen zijn aan winkels (bakker, slager …) of diensten (post, bank, mutualiteit…) waar mensen snel binnen en buiten zijn. Maar niet zoals nu, een beetje te ongericht. De extra parkeerplaatsen aan de Leie maken het een echte pleisterplaats voor campers. Het is echt een aanwinst voor de stad. De digitalisering en online-betaal-toepassingen en de stevige vormingsinspanningen voor het personeel zijn zeker lovenswaardig. Over de creatie van een alternatieve tijdelijke parking ‘Haven’ hebben we de loftrompet al eerde bovengehaald. De werkpunten: Groen blijft zich zorgen maken over de ongebreidelde bouwwoede van Parko. De cijfers van Parking Veemarkt tonen eens te meer aan dat het onzinnig is om miljoenen euro’s belastingsgeld te pompen in een onnodige parking (ook al is het een buurtparking). Op 100 meter van de Houtmarkt staat een andere parking van Parko leeg. Helaas kunnen we aan het project Houtmarkt niets meer veranderen. Het enige wat we nu nog kunnen doen is vragen aan de stad om bovengronds in de omgeving versneld parkeerplekken af te bouwen. Vooral de Groeningelaan komt dan in het vizier. Daar een groene inkleuring aangegeven is goed voor de buurt en verlengd het groen lint dat zal ontstaan door de vergroening van de Houtmarkt (ook al was dat laatste mogelijk zonder parking). Voor parking Buda, lijkt het ons logisch dat de parkeerplaatsen op den Dam afgebouwd worden ten voordele van ook daar extra groen. De vele senioren in de buurt zullen de stad daarvoor dankbaar zijn. Een andere doelgroep waar we toch meer aandacht voor willen vragen is de personen met een verminderde mobiliteit. We krijgen veel signalen dat het voor hen onmogelijk is om te parkeren onder de grond (ze kunnen vaak niet aan de ticketverdelers om binnen te rijden, de parkeervakken zijn te klein…) Ook bovengronds is het voor hen vaak erg problematisch. Veelal is er ook daar te weinig restruimte rond het parkeervak om vlot in en uit de auto te geraken. Onze fractie hoopt volgend jaar in het jaarverslag alvast een groter aandeel te lezen wat deze problematiek betreft. We zullen op de raad van Bestuur van Parko alvast voorstellen om het aantal voorbehouden bovengrondse plekken voor deze doelgroep gevoelig te verhogen. De adviesraad voor personen met een beperking kan hier een goeie partner in zijn. Wat het fietsparkeren betreft missen we vanuit onze fractie een globale visie en een plan van aanpak. We hebben het gevoeld dat er vertrokken wordt vanuit opportuniteiten (parking Buda bvb), eerder dan vanuit de noden. We willen dus pleiten voor een grotere planmatigheid in het aanpakken van deze uitdaging. Daarnaast denken we dat een stad die fietsstad wil worden verder moet gaan dan een verhouding  1,8/100 (€124.564,61 op €6.778.113,00). Afgerond gaat er in onze stad dus voor elke euro die we investeren in fietsparkeren bijna 50 euro naar autoparkeren. Werk aan de winkel dus. Een laatste punt dat we hier willen aankaarten zijn de plannen met parking De Kien. Volgens onze visie op parkeerbeleid waarbij we streven naar minder auto’s meer onder de grond en het bovengronds parkeren binnen de R36 willen voorbehouden aan inwoners en minder mobiele mensen past dit niet. Binnen de R36 is er volgens ons enkel plaats voor ondergrondse parkings voor zover de in- en uitrit grenst aan de R36. In die zin zijn we wel te vinden voor de parking aan het station maar kunnen we dus niet akkoord gaan met een ondergrondse parking aan de Kien.  Volgens ons moet een goed stedelijk beleid niet enkel oog hebben voor opportuniteiten maar vooral zelf een ambitie formuleren en zelf de regisseur zijn. Een oefening die zich in die zin in de hele binnenstad opdringt, is het matchen van de verharde ondergrond die aanwezig is in de binnenstad (bij particulier, bij bedrijven, bij openbare diensten...) en die vrijstaat wanneer er bepaalde parkeernoden zijn. Daar valt misschien geen geld mee te verdienen maar het zou de leef- en werk kwaliteit van de inwoners van onze stad wel ten goede komen. Het integraal jaarverslag AGB PARKO 2014 vind je hier.