Samen maken we de stad


GROEN ZEGT U?

‘Samen maken we de stad’ is de titel van ons programma. We rekenen ook op u als geëngageerde inwoner.

Omdat u zou weten met wie u te doen heeft, stellen we ons kort even voor.

 

Onze visie

Er is hoop in barre tijden, want duizenden doeners tonen dat het anders en beter kan. Samen bouwen we aan een samenleving die menselijker, eerlijker en gezonder is.

Ons vlakke land is uniek. Bourgondisch van aard met een vleugje Kafka. Een land met een enorme veerkracht en tonnen positieve energie.

Die hebben we ook nodig om klimaatverandering, populisme en ongelijkheid te counteren. Sommigen beweren dat er geen alternatieven zijn, maar dat is nonsens.

Zonder zondebokken aan te wijzen, reiken we oplossingen aan en bundelen we de krachten voor een heldere, progressieve stem in de politiek. Het maakt een democratie alleen maar sterker als méér mensen betrokken zijn.

Groen is geworteld in de samenleving en heeft vertakkingen over heel Europa – en ver daarbuiten. Overal ter wereld strijden ecologisten voor een goed leven, met kansen en vrijheid voor iedereen, zonder dat de volgende generaties daarvoor de rekening moeten betalen.

 

Menselijker

Overheid en economie bestaan niet voor zichzelf. Ze staan ten dienste van mensen. Wie een job wil, verdient werkbaar werk. Wie nood heeft aan hulp, verdient gepaste en betaalbare zorg op het juiste moment. Wie kinderen heeft, moet kunnen vertrouwen op kwaliteitsvolle opvang en onderwijs. Wie de ouderdom voelt wegen, heeft recht op een omgeving om waardig te leven en wie zijn of haar thuisland moest ontvluchten, kan hier rekenen op een menselijke behandeling.

 

Eerlijker

Ongelijkheid heeft maar een handvol winnaars. Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop. Dat begint bij belastingen. Vervuilers en grote vermogens moeten meer bijdragen dan mensen die werken en ondernemen. Grote bedrijven mogen de dans niet ontspringen. Bovendien heeft iedereen recht op betaalbaar wonen en een menswaardig inkomen. Armoede bestrijden wij met alle mogelijke middelen en onze samenleving mag niemand uitsluiten op basis van leeftijd, geloof, etnisch-culturele achtergrond, seksualiteit of gender.

 

Gezonder

De mens heeft nog nooit zo'n grote impact gehad op het milieu. Hoog tijd voor actie. We laten het klimaat niet verder op hol slaan. Met hernieuwbare energie doen we de CO2-uitstoot dalen en verlaten we fossiele brandstoffen.

We geven weer ruimte aan de natuur, ook dicht bij woonkernen, en stoppen ontbossing. We gaan voor nieuwe bossen en groene plekken in en rond de stad en zorgen er voor dat die goed bereikbaar zijn.

Respectvol omgaan met dieren is voor ons een evidentie. Levenskwaliteit van mens en dier gaan hand in hand met propere lucht, zuiver water en vruchtbare grond. Als we onze omgeving met zorg behandelen, staan we ook zelf gezonder in het leven. We kiezen voor de vitale stad waarin de inwoners in beweging zijn.

 

GROEN KORTRIJK, ZEGT U?

Kortrijk is een fantastische stad met enorm veel mogelijkheden. De jongste jaren is Kortrijk een pak aantrekkelijker geworden voor mensen van buitenaf. We voelen ook enorm veel goesting bij de mensen van Kortrijk om samen stad te maken. Op die vruchtbare grond willen wij Kortrijk mee in de goede richting sturen en samen met de bewoners van Kortrijk en zijn deelgemeenten antwoorden bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Om dat duidelijk te maken, trekken wij naar de verkiezingen met zes heel duidelijke thema’s.

  1. Verkeersveiligheid is de top-prioriteit
  2. Gezonde lucht in een groene stad
  3. Pleinen en buurten die leven
  4. We zorgen voor wie het moeilijk heeft
  5. We geven ruimte aan wie onderneemt en zich engageert
  6. Een groene stad maken we samen

 

Download het volledig programma

 

Bekijk onze campagne folder