Vlasmuseum of/en/ook Museum aan de Leie

15 April 2014

Eerst wat we goed vinden. NoaArchitecten en MADOC hebben een mooi project ontworpen. Het museum krijgt drie delen: een wonderkamer, een Leiekamer en een schatkamer. Dat klinkt mooi en toegankelijk. Er wordt kritisch en eerlijk naar de collectie gekeken. Op museaal vlak gaat het museum er op vooruit. Daarom keurt Groen Kortrijk dit plan ook goed. Maar we hebben een aantal aandachtspunten en bekommernissen. Het museaal verhaal is sterk bedacht vanuit een ondernemersperspectief. De veranderingen qua vlastechniek worden getoond en ook de socio-economische veranderingen dankzij de vlasnijverheid. Vooral de vlasbazen komen in beeld, veel meer dan de vlassers zelf. Het was een bijzondere en harde stiel. We missen de sociale kant van het verhaal. We missen ook een uitgewerkt plan voor de publiekswerking. Dat wordt nu vooral bekeken vanuit toerisme. Er is een groots marketingplan om toeristen te lokken, maar wat met de Kortrijkzanen, scholieren, verenigingen...? Het museum moet een educatie opdracht vervullen en ook leven in onze stad brengen. We lezen niks over tijdelijke tentoonstellingen, een workshop aanbod, happenings… De ruimte daarvoor is voorzien, maar de invulling ervan is nog leeg. Van een eigentijds museum verwachten wij wel wat meer. En dan de ambities qua publieksbereik. Die liggen zeer hoog. 60.000 toeschouwers in jaar één (2015). We hopen dat het lukt. We supporteren. Maar is dat niet té ambitieus? Er is ook het puntje van kritiek. Bij zo'n meerjarig beleidsplan steekt altijd een financieel meerjarenplan. Dat was wel heel beknopt: enkel een tabelletje. Met zelf niet eens informatie over de personeelskosten. We weten amper wat het museum ons kost en nog minder wat het zal opbrengen. Dat is onaanvaardbaar. In haar mager en defensief antwoord had de schepen het over een museum dat ruimer gaat dan vlas, over een museum dat zal evolueren en bewegen, over het geduld dat we moeten hebben wat de naam van het museum betreft, over het Roeselaarse reclamebureau dat die naam aan het bedenken is en over bedrijven die opgetogen zijn met dit project… maar echt wijzer werden we er niet van. We vrezen dat er vanuit de hogere overheid nog veel vragen zullen komen, want uit die richting moet nog veel geld komen, zo hebben we begrepen. We volgen het voor u op.