Stemmen in woonzorgcentra binnenkort in Kortrijk?

08 Februari 2014

De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn. In verscheidene steden en gemeenten werden de jongste 5 jaar stembureaus ingericht in woonzorg- en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat hier ingespeeld wordt op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorg- en dienstencentra worden best opengesteld voor de omwonenden. Daarom stelde gemeenteraadslid Bart Caron voor om ter gelegenheid van de komende verkiezingen overal waar mogelijk stembureaus in te richten in woonzorgcentra. Het toegankelijk maken van de verkiezingen voor iedereen beperkt zich volgens Groen Kortrijk trouwens niet tot de ouderen. Ook personen met een beperking dienen hier bijzondere aandacht te krijgen. De verschillende verenigingen actief in dit domein kunnen hier gepast advies in verstrekken. Bart Caron vraagt dan ook dat al het mogelijke wordt gedaan om alle stembureaus toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.