Ondertussen in dossier LAR-Zuid

16 Oktober 2014

In een persbericht van 26 november 2012 op www.stadscoalitie.be, ondertekend door Vincent Van Quickenborne, Rudolf Scherpereel en Philippe De Coene, staat het volgende. “De stadscoalitie wil het landschappelijk waardevol gebied, de laatste open ruimte tussen Kortrijk en de Franse grens, intact houden en heeft daarmee oorr naar de talrijke bezwaren die er al jaren zijn vanuit zowel ecologische, landbouw- als bewonershoek.” Maar blijkbaar zijn de ecologische, landbouw- en bewonersbelangen plots niet meer van tel. Hoewel de stadscoalitie aankondigde dat ze LAR-Zuid gered heeft, kwam er plots de aankondiging dat Menen toch vergunde voor hun deel. Een aantal weken geleden kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron de informatie dat ook het Kortrijkse deel gerealiseerd zou worden. Hoezo? De stadscoalitie had toch beslist dat niet te doen? “Dat blijkt dus niet te kloppen,” zegt raadslid Matti Vandemaele. “ De stadscoalitie heeft vooral aangekondigd dat er geen industriezone kon komen. De gronden laten herbestemmen, wat zeker mogelijk is, heeft ze nagelaten. De ontwikkelaar die ondertussen alle gronden in handen heeft zal een vergunning aanvragen en wellicht zal stad Kortrijk die weigeren om het gezichtsverlies te beperken. Ik voorspel dat men in Brugge de vergunning nadien wel zal geven. Of zal het eindigen met een grondenwissel, waarbij de ecologische, bewoners- en landbouwbelangen zogezegd toch zullen winnen?” Groen vreest dat Kortrijk de open ruimte kwijt is. In plaats van meer groene en open ruimte, zoals staat in Plan Nieuw Kortrijk, zullen we wellicht eindigen met minder. Daarom stelde Groen kritische vragen hieromtrent in de gemeenteraad van oktober 2014. Heeft de stad reeds stappen ondernomen waaruit de oprechte intentie om de ontwikkeling van LAR-Zuid als industriegebied tegen te houden, zou kunnen blijken? Staat de stadscoalitie, met elk van de afzonderlijke partijen die er deel van uitmaken, achter de argumentatie zoals opgebouwd in bovenvermeld persbericht? Stel dat de zone er toch komt, is de stad van plan om te streven naar een hoogwaardige invulling? Volgens bevoegd schepen Rudolf Scherpereel houdt de stadscoalitie vast aan het voornemen om LAR-Zuid niet te realiseren. De Groen-fractie volgt nauwgezet het dossier en zal erop toezien of de schepen de gemeenteraad niet nog eens voorliegt.