Meer ideeën voor het sport- en subsidiereglement van de stad

19 November 2014

“Een tweede gemiste kans in dit reglement is wat ons betreft de keuze voor Brede school-projecten. Sportclubs die willen samenwerken met scholen vinden in dit reglement geen stimulans. Dat vinden we jammer. Een na- of voorschools sportaanbod dat door hen wordt opgezet in de school, is een win voor zowel kinderen, hun ouders en de stad.” Aldus Matti. “Ook dat is moeilijk.”, repliceerde de schepen “Het is al zo moeilijk om clubs binnen eenzelfde sporttak te laten samenwerken.” Het is duidelijk dat een breder sportaanbod geen doelstelling is van de stadscoalitie. Het is spijtig, maar een modern en sociaal sportbeleid ligt momenteel niet in het vooruitzicht met dit stadsbestuur. “Dit is een oproep om met een volgende reglementswijziging meer durf en vernieuwing aan de dag te leggen. Onze stad is toe aan een nieuw soort sportbeleid.” Aldus Matti.