Kortrijkse zwembaden

18 November 2013

Daarnaast moet het nieuwe zwembad niet alleen goed bereikbaar zijn voor scholen, maar ook voor allen die er willen sporten. Hopelijk mist de stad deze kans niet om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren. Eens zwembad op Kortrijk Weide vlot bereikbaar is met de fiets en met de bus, kan dit immers een belangrijke hulp zijn om van Kortrijk een Klimaatstad te maken. Voorts dient het nieuwe zwembad aan hoge kwaliteitseisen te voldoen (rationeel energieverbruik, olympische afmetingen…). Enkel zo kunnen watersportverenigingen er hoogstaande trainingen en wedstrijden houden.Om het recreatief gebruik ten goede te komen is regionaal overleg over aanpak en financiering noodzakelijk. Het zwembad op Kortrijk Weide zou deel moeten uitmaken van een intergemeentelijke visie. Een gespreid en voldoende zwemaanbod in de streek moet worden bewaakt. Bovendien mag het kostenplaatje geen drempel opwerpen voor wie wil sporten. De bouw van het zwembad kost immers heel wat geld en wordt dan ook gerealiseerd met de privésector. Gezien de hoge bouwkost, pleit Groen Kortrijk voor een redelijke toegansprijs. Iedereen verdient de mogelijkheid om betaalbaar aan sport te doen. Ook niet onbelangrijk is de capaciteit van het komende zwembad. Die mag zeker niet lager zijn dan e capaciteit van het Mimosa- en Magdalenazwembad, want voor elke zwemmer moet er voldoende zwemwater zijn. Dat het Mimosa- en Magdalenazwembad pas zullen sluiten wanneer het nieuwe zwembad de deuren geopend heeft stelt gerust. Wanneer dit echter zal zijn is nog gissen. In afwachting van de bouw en de opening van het zwembad op Kortrijk Weide hoopt Groen Kortrijk dat allebei de oude zwembaden in goede staat blijven. Tot slot vindt Groen Kortrijk het een goede zaak dat het zwembad aan de Abdijkaai open blijft. Het wordt echter vanaf 2014 omgedoopt tot vakantiezwembad en zal dus slechts toegankelijk zijn in de maanden juli en augustus. Dat is jammer, want de senioren die in mei en juni daar gaan zwemmen zullen daarvan moeten afzien. Ook de scholieren, die op woensdagnamiddag of na school een duik komen nemen, en de studenten die tussen het studeren en de examens door verfrissing kwamen zoeken, zullen dit moeten missen. Met een betere aanpak zou het bezoekersaantal ook in die maanden de hoogte in worden gejaagd.