Kortrijks museumbeleid: kroniek van een mislukkend beleid?

23 Maart 2014

Dat kan tellen als voorbeeld van goed bestuur: het dichtdoen van het Broelmuseum en het te laat indienen van het dossier van een nieuw museum. De stad dreigt zomaar eventjes 200.000 euro weg te gooien. Provinciale subsidies voor regionaal ingedeelde musea. Kortrijk heeft er twee. De eerste 75.000 euro voor het Broelmuseum is sowieso weggegooid want er wordt geen aanvraag meer ingediend. De 125.000 voor het Vlasmuseum wordt misschien zelfs mislopen. De stad zou nu de aanvraag indienen onder het voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. "Dat getuigt pas van respect voor de gemeenteraad," zegt gemeenteraadslid Bart Caron. "Hemeltergend is dat schepen voor Cultuur An Vandersteene zich daar allemaal geen zorgen over maakt! Formeel gezien moet een geldige aanvraag van de inrichtende overheid goedgekeurd zijn door de gemeenteraad, inclusief beleidsplan. De stad neemt hier een ernstig risico." De schepen meldde dat het dossier ondertussen klaar is en werd ingediend. Het komt later op de gemeenteraad en volgens haar mag dat geen probleem opleveren. "Maar de stad zou wel eens kunnen opschrikken van de beoordeling van het beleidsplan," aldus Bart. Volgens Vandersteene werd er over het plan zeer grondig gediscussieerd, wat echter door veel bestuurders wordt tegengesproken. Evenmin werd advies ingewonnen bij het Erfgoedplatform van de Cultuurraad. En over de naam van het museum is er momenteel een werkgroep bezig, wist de schepen nog. Op vraag over de toekomst van het Broelmuseum en het beloofde overleg met het Erfgoedplatform verweet Bart Caron haar dat er geen overleg is geweest met de Werkgroep Musea van het Erfgoedplatform. Nochtans heeft de Werkgroep Musea een heel interessante nota gemaakt. "Is dat de participatie waar de stad mee oploopt?" vraagt Bart zich af. De schepen bevestigde dat het museum eind 2014 dichtgaat. "Wat een droevig cultuurbeleid," aldus Bart Caron.