Kortrijk Vlaandert

18 November 2013

Voor zover geweten bedraagt de subsidie €60 000. Die bestaat o.a. uit de personeelskosten, verzekeringen en andere ondersteuning die de stad met plezier voor zijn rekening neemt. Uiteindelijk is het wel een heel groot bedrag voor één project, wanneer je bedenkt dat de som zelfs hoger ligt dan de totale steun aan alle Kortrijkse professionele kunstorganisaties. Om advies werd niet gevraagd, noch van het Kunstenoverleg, noch van de Culturele Raad. En onze vertegenwoordiger bij vzw Stedelijke Musea komt ook uit de lucht gevallen. Een inhoudelijk of artistiek argument, dat de tegemoetkoming zou kunnen verantwoorden is niet terug te vinden. Bovendien valt op te merken dat de internationale dimensie eraan wordt toegevoegd door een paar Waalse, Brusselse en Nederlandse kunstenaars bij de dertigtal Vlaamse te voegen. Dat de stad voor zo’n bedrag steun verleent is niet onaanvaardbaar. Maar slechts op voorwaarde dat er een kwalitatieve overweging aan vooraf gaat, dat het op transparante wijze gebeurt en dat er aan objectieve criteria wordt voldaan. En liever niet zoals het nieuwe beleid er nu uit ziet: cadeaus uitdelen aan vrienden, maar besparen op de reguliere werking.