It’s time to put you money where your mouth is

29 December 2014

Matti: “Vijf maanden geleden deed ik ook tussenkomst over de centen van de stad. Ik ging er toen nog van uit dat mijn gevecht met de cijfers voornamelijk aan mijn eigen onervarenheid lag. Ondertussen heb ik een studiedag achter de rug, liet ik ‘experts’ meekijken, en heb ik er flink wat op gestudeerd, maar toch; Ik denk dat het niet helemaal aan die onervarenheid ligt. Het blijven vrij ontoegankelijke documenten voor een stad die open wil communiceren.” Groensel: Wat is dan het probleem? Matti: “Een enorm groot stuk van de middelen en dus van het beleid staat onder de rubriek 'gelijkblijvend of overig' beleid. Het stuk prioritair beleid, eigenlijk is dat beleid waarover de stadscoalitie wil verantwoording afleggen aan deze raad, is erg klein. Dat maakt het zeer moeilijk om de inspanningen voor thema's die ons als Groene partij erg na aan het hart liggen -zoals de aanpak van de leegstand, de klimaatambities, de transitie naar de mobiliteit van de toekomst, de ruimtelijke ordening, hedendaags woonbeleid, de sociale inspanningen en ga zo maar door - volledig in beeld te krijgen. Maar het moet gezegd er wordt een inspanning gedaan door de stadscoalitie om de raadsleden een beetje te helpen. Laten we hopen dat de ze de inspanning aanhouden” Een duidelijke begroting voor klimaat ambities Groensel: De informatie over het prioritair beleid blijft erg algemeen, zei je. Kan je daar een voorbeeld van geven?” Matti: “Een goed voorbeeld is de informatie die we krijgen over het streven naar een klimaatvriendelijke stad. Dat is toch een doelstelling die de stad terecht naar voor schuift. Wel, daar vinden we voor 2,4 miljoen aan acties terug, onder de noemer ‘Kortrijk kimaatstad’. Maar wat voor acties zijn dat? Het eerste bedrag dat in die rubriek staat is 2,1 miljoen euro voor 'wegen-activa in aanbouw'. Het zal wel aan mij liggen, maar als 90% van het budget voor ‘Kortrijk klimaatstad’ naar wegenbouw gaat, dan zijn we er nog niet. Het zal in elk geval duidelijker moeten worden dan het amalgaam dat in de begroting voorligt. Gelukkig wist schepen Herrewijn te vertellen dat de klimaatambities van de stad gedeeld worden door alle schepenen. Ik twijfel daar toch aan. Voor Schepen Lemaitre was de aankoop van 1 milieuvriendelijke wagen op een totaal budget van Parko van 7 miljoen euro al te veel gevraagd, want duurzaamheid mag vooral niet duur zijn. Zijn collega Schepen Maddens blijft klassiek verkavelen. Schepen Vandersteene schrapte het gratis openbaar vervoer voor scholieren. Voor schepen Byttebier zijn duurzame gunningscriteria vooral goedkoop. Een Schepen Scherpereel offert open ruimte die we kunnen vergroenen verder op… ga zo maar door. Voor elke stap die schepen Herrewijn zet richting duurzaam beleid -en we zijn hem erkentelijk voor - zetten zijn collega's er twee achteruit. Je begrijpt: een integrale begroting rond Kortrijk Klimaatstad zou wat duidelijkheid kunnen brengen, maar dat ontbreekt.” Centen voor een fietsvriendelijke stad Groensel: Je stelde ook vragen rond de ambitie van het stadsbestuur om de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Wat geeft de stad uit aan fietsbeleid? Matti: “Met Groen ondersteunen we die ambitie voor de volle 100%. Maar het mag niet bij een slogan blijven. Dat gevoel krijg ik wel als ik de cijfers er naast leg. Uit het officiële budget kan ik het niet halen en ook de officieuze doelstellingennota 2015 brengt weinig duidelijkheid. De stadscoalitie geeft zelf aan dat ze 2,5 miljoen euro voorziet voor de ambitie 'fietsstad Kortrijk'. Als ik dat vergelijk met de cijfers die ik vorige maand ontving na mijn schriftelijke vraag over de fietsambities en realisaties is dat al ruim 1 miljoen minder. Eigenaardig. Maar goed, ik zal me baseren op die 2,5 miljoen euro. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aandeel terreinen en gebouwen - lees vooral ondergrondse parkings, want fietsmeubilair zit hier niet in voor alle duidelijkheid - in het investeringsbudget van Parko bedraagt voor 2015 net geen 5 miljoen euro, het dubbele dus. Ik heb het raden naar de bedragen die nog ergens verstopt zitten in de begroting, naar de centen voor het aantrekken van auto’s naar de binnenstad staat zeker niet in verhouding met de ambities om van onze stad de meest fietsvriendelijke van Vlaanderen te maken.” Groensel: “Gaan we nu geen appelen met peren vergelijken?” Matti: “ Ik vrees van niet. Het toont aan dat de slogans nog altijd primeren op de harde cijfers. De stadscoalitie staat niet voor een omslag naar duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld: het bedrag dat wordt voorzien 'ter stimulering van het openbaar vervoer'. Als we alles in rekening brengen, dus ook het informeren over bereikbaarheid, wordt er maar 66.000 euro voorzien. Dat is 75 keer minder centen dan voor autoparkings. De prioriteiten van de stadscoalitie zijn duidelijk. De shift naar meer fiets en openbaar vervoer en minder auto's in de stad is verder af dan ooit. De weinige cijfers die er zijn liegen niet.” Groensel: “Het kan anders volgens Groen. Zie je budgettaire ruimte om dingen anders aan te pakken?” Matti: “Zeker. Het is spijtig om vast te stellen maar de stadscoalitie is geen ploeg, eerder een verstandshuwelijk. Elke partij van de meerderheid heeft zijn afgebakende bevoegdheden en doet daarin wat ze wil. Veel ruimte om dingen anders te doen is er in zo een huwelijk niet. Gevolg: een stad die stil staat, niet durft en dus ook niet verandert. Maar het kan ook anders. Vorige week stelden we een fietsverbinding voor die al bij al 115.000 euro zou kosten. Dat werd afgewimpeld omdat er geen budget voor was. Maar wat ontbreekt, is politieke wil. Als er ooit echt een ernstige inspanning zou komen rond fietsinfrastructuur en de omslag naar fiets en openbaar vervoer dan zullen we onze complimenten niet sparen.” Groensel: “Ik hoor je vooral zeggen: veel mooie woorden, maar ‘It’s time to put you money where your mouth is’…” Matti: “Inderdaad. En ik doe hier graag een belofte. Vanuit de Groen fractie zullen we het beleid niet afreken op intenties en veelvuldige aankondigingen maar wel op realisaties. Welke acties de stadscoalitie zal nemen, kunnen we overal lezen. Ze verzorgen hun communicatie zeer goed. Maar wat ons betreft doen die acties niet ter zake. Wij zullen het project van de stadscoalitie afrekenen op haar realisaties. Kunnen ze de stadsvlucht significant omkeren en de eventuele aangroei voldoende divers noemen? Zijn er na 6 jaar stadscoalitie minder dan 11.228 mensen in armoede? Zijn er niet alleen miljoenen geïnvesteerd in parkeerputten voor auto's in de binnenstad maar ook in echte grote fietsinfrastructuur? Is de leegstand in de binnenstad afgenomen en ga zo maar door. Het zijn die criteria die wij zullen hanteren. De stadscoalitie zal straffer uit haar pijp moeten komen dan het gespin van enkele reclamejongens rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteitsbeleid dat we vandaag zien. Kortrijk klimaatstad moet niet langer een communicatiestrategie zijn, het moet een echte doelstelling worden. En voor doelstellingen waarin we geloven voorzien we duidelijke budgetten, concrete acties en meetbare indicatoren. Zoals we al eerder beloofden: we zullen echte inspanningen van de stadscoalitie graag mee ondersteunen, ja als het nodig is willen we jullie zelfs met bloemen overladen.”