Groen wil door rood naar rechts

08 Februari 2014

Een dergelijk proefproject loopt al in Brussel en in Gent. Gedurende drie maanden wordt het project permanent geëvalueerd, zodat het kan worden uitgebreid naar andere kruispunten in geval van een positieve evaluatie. In Nederland en Frankrijk wordt het systeem al frequent toegepast. Daaruit blijkt ook dat het voor voetgangers soms zelfs veiliger is dat de fietsers rechts afslaan bij rood licht, omdat de verkeersstromen elkaar minder kruisen. Een dergelijke maatregel heeft in België vandaag ook een wettelijke basis en  in Brussel is de evaluatie positief. Gemeenteraadslid Cathy Matthieu stelde op de zitting van november 2013 dan ook voor om het proefproject in Kortrijk te starten. Uiteraard kan dit enkel op kruispunten waar fietsers niemand hinderen en waar door het rood licht rijden absoluut veilig is. Zo zouden fietsers op een aantal kruispunten, zoals die van de Oudenaardsesteenweg met de Graaf Boudewijn IX-laan, niet meer voor het rood moeten staan om rechts af te slaan. Ook aan de lichten van de Langemeersstraat bestaat die mogelijkheid voor wie richting Plein en Groeningepoort wil.