Geen stortput in Aalbeke!

14 Juni 2014

Twintig jaar verkeersoverlast? Kleiontginning of stortput. Hoe dan ook, als men deze ontginning vergund, krijgt Aalbeke 20 jaar lang zwaar verkeer door haar straten. Vooral voor de verkeersafhandeling en de verkeersveiligheid in de Doomanstraat zijn de gevolgen dramatisch. Ook de leefbaarheid van de wijk Sterreberg wordt ermee verder op de proef gesteld. Landschappelijke impact De site waarvoor deze ontginningsaanvraag is ingediend behoort tot één van de mooiste landelijke hoekjes van Kortrijk. Rond ‘de stortput’ zouden hoge taluds worden aangelegd. Het stort zal je niet zien, maar het vergezicht dat er nu is zal ook verdwijnen. De site is niet ver afgelegen van LAR-Zuid. Stad Kortrijk gaf eerder al aan dat dat gebied niet mocht ontwikkeld worden als industriegebied. Omwille van – inderdaad - de landschappelijke waarde. Hopelijk houden ze in dit dossier een consequent beleid aan. Groen Kortrijk legde een bezwaarschrift neer tegen het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning. Daarmee waren we gelukkig niet alleen. De stad Kortrijk adviseert over de milieuvergunning. We hopen – en denken – dat ze een negatief advies zullen verstrekken. Maar de echte vraag is of het stadsbestuur zal kunnen – of willen – wegen op de provinciale deputatie. Want het is daar waar uiteindelijk de beslissing zal vallen. Wij volgen het voor u op.