Duurzaam zwembad, maar liefst niet té

13 Juli 2014

Omdat papier gewillig is en omdat wij bij Groen het hebben voor echte realisaties, deed kersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele het volgend voorstel.   De voorziene gunningscriteria voor het nieuwe zwembad zijn:prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding): 40 puntenstedenbouwkundige en architecturale kwaliteit: 26 puntenduurzaamheid van het ontwerp: 14 puntenplan van aanpak: 14 puntenplanning: 6 punten Om de ambitie van klimaatstad echt waar te maken, denkt Groen dat de gunningscriteria er beter anders zouden uit zien. “Nu speelt het gewicht van duurzaamheid slechts mee voor 14%. En dat mag zeker meer zijn,” aldus Vandemaele. “Voor Groen is het duurzaamheidsaspect even belangrijk als de prijs.” Daarom legt Groen een alternatieve schaal voor:prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding): 31 puntenduurzaamheid van het ontwerp: 31 puntenstedebouwkundige en architecturale kwaliteit: 21 puntenplan van aanpak: 12 puntenplanning: 5 punten Dat is buiten Schepen van sport An Vandersteene gerekend. Voor haar is klimaat wel belangrijk, maar niet zo belangrijk. Dergelijke gunningscriteria zouden er voor zorgen dat we een erg duur nieuw zwembad zouden krijgen. Ecologie mag iets kosten, maar liefst niet te veel.