De nieuwe moskee... lijkt te er niet vlug komen

14 Mei 2015

Even kort resumeren. De huidige moskee is er één met een werking zonder erkenning en plaatsgebrek. Daarbij komt dat heel wat moslims buiten Kortrijk naar de moskee gaan omdat ze daar wel binnen en in het Nederlands hun ding kunnen doen. De voorbij weken circuleerden foto’s en filmpjes van op straat biddende moslims om het plaatsgebrek aan de kaak te stellen. Eind vorig jaar mislukte de aankoop van een nieuw pand nog en meer recent was er het voorstel van de uitbouw van een tweede moskee met eigen middelen maar dat stuitte op een njet van Schepen Maddens (VLD). Hoe het nu verder moet werd gisterenavond niet meteen duidelijk. Voor Groen is het duidelijk dat er snel een degelijke oplossing moet komen voor de verschillende pijnpunten. De stad moet de huidige moskee en de werking actief begeleiden in het behalen van de erkenning. Het antwoord ‘we kunnen ze niet dwingen’ is daarbij onvoldoende. De moslims in onze stad hebben recht op een kwaliteitsvolle moskeewerking. Er moet een structurele oplossing komen om het locatieprobleem aan te pakken. Een nieuwe moskee moet de capaciteits- en parkeerproblemen opvangen. Wij geloven niet in een nieuwe moskee verscholen op een industrieterrein. Wel in de stad, waar mensen wonen, werken en leven. Er moet tussen nu en de finale oplossing best ook een tussentijdse oplossing komen zodat we het plaatsgebrek in de moskee kunnen opvangen. Vanuit Groen geloven we sterk in de super-diverse samenleving waarin plaats is voor evenveel kleuren, meningen, religies en overtuigingen als er mensen zijn. Vanuit dat uitgangspunt hebben we de vraag gisteren gesteld. Het antwoord was helaas ontwijkend en geeft weinig perspectief op een snelle en goeie oplossing. Vanuit Groen willen we nogmaals pleiten voor een snelle en degelijke oplossing. De moslims in onze stad hebben recht op een goeie locatie en een kwaliteitsvolle moskeewerking om hun religieuze leven vorm te geven. Voor een aanzienlijk deel van de Kortrijkzanen is het ‘moslim zijn’ een deel van hun religieuze identiteit. Als we dat ernstig willen nemen kunnen we het belang van de noodkreet niet onderschatten alsook de urgentie er van. Als er gisteren één iets duidelijk geworden is dan is het wel dat er maar een oplossing zal komen als iedereen samenwerkt. Zowel de stad als het moskeebestuur zijn daar verantwoordelijk voor. Het lijkt alvast een goed idee om een brede dialoog op gang te brengen met alle moslims in onze stad, dus ook met zij die niet in het huidige moskeebestuur zitten.