Dalend gebruik parking Veemarkt

15 Mei 2015

Dalend gebruik parking Veemarkt

2014 - 8,4%  t.o.v. 2013 243.355 inritten/jaar 2013 - 11%  t.o.v. 2012 265.791 inritten/jaar 2012 - 17%  t.o.v. 2011 297.431 inritten/jaar 2011 357.277 inritten/jaar Voor Groen Kortrijk is er een probleem. De stadscoalitie heeft de ambitie om zoveel mogelijk parkeerplekken ondergronds te brengen. Een ambitie die we zeker delen. Helaas slaagt de stadscoalitie niet in die ambitie. Nochtans is het in Kortrijk goedkoop (zeker voor bewoners), veilige en proper parkeren in de ondergrondse parkings. Oorzaken? De belangrijkste oorzaak is natuurlijk de aanwezigheid van een stevige concurrent met Q-park. Met 2 grote spelers werken op de zelfde markt zorgt enkel voor een neerwaartse spiraal qua prijs en bezetting. Het is daarom aangewezen dat de stad bovengronds versneld parkeerplaatsen schrapt. We denken hierbij o.a. aan de bovengrondse parking Groeningelaan. Door die parking weg te doen komen er meer auto’s onder de grond en kan de vergroening van onze pleinen verder gaan. Binnenkort is er de eerste evaluatie van shop and go. Maar zelfs zonder evaluatie staat het al vast dat er terug meer gratis bovengronds geparkeerd wordt. Op een aantal plekken in de stad zeker te rechtvaardigen, maar absoluut niet zo massaal als vandaag het geval is. Een stevige evaluatie en bijsturing van shop and go dringt zich op. We moeten deze plekken selectiever inzetten i.p.v. overal waar er laad en loszones zijn. De visie achter het parkeerbeleid van de stad is ons niet duidelijk. We hebben de indruk dat er vooral vertrokken wordt vanuit zogenaamde kansen eerder dan vanuit een echt plan, een einddoel. Zo kan men zich de vraag stellen of de parking Veemarkt niet nog meer klanten zal verliezen als er 100 meter verder nog een nieuwe ondergrondse buurtparking opengaat. Na 3 jaar is het nog steeds wachten op het eerste argument waarom parking Veemarkt niet gedeeltelijk kan fungeren als buurtparking voor de Houtmarkt. Een doordachte visie op parkeren in de toekomst en een plan van aanpak ontbreken bij de stadscoalitie en is nochtans erg nodig. Zowel parking Houtmarkt als parking Buda zouden die toets niet doorstaan. Niet elke opportuniteit is ook een meerwaarde voor de stad en haar inwoners. Een ernstige evaluatie een bijsturing van het beleid m.b.t. parkeren in onze stad dringt zich op. Vanuit Groen willen we daar constructief aan meewerken. We willen ons laten leiden door een stevige ambitie: minder auto’s parkeren meer onder de grond. We moeten ons daarbij durven vergelijken met andere steden (en niet alleen roepen ‘we zijn wel de goedkoopste’), inpassen in een breed verhaal om de stad opnieuw leefbaar en aantrekkelijk te maken, inpassen in een gedurfd mobiliteitsverhaal en baseren op cijfers en feiten. Als de stadscoalitie aan die oefening begint, willen wij graag partner zijn.