Cora plannen van onder stof gehaald… maar blijven achterhaald

07 Juli 2014

Alfred Gadenne, burgemeester van Doornik haalt nu het dossier terug van onder het stof. De gronden zijn al verkocht. De bouwvergunning voor een site van 40 000m² in Estampuis moet nog geleverd worden. Burgers kunnen nog tot 10 juli bezwaar indienen. Groen Kortrijk en Ecolo Doornik roepen burgers op om dat massaal te doen. Groen Kortrijk vraagt het Kortrijks stadsbestuur om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de ontwikkeling van winkeldorpen van zo'n omvang op dergelijke locaties. We hopen dat dit dossier ook de broodnodige handelskernversterking in Kortrijk kan versnellen en de stadscoalitie kan aanzetten tot echte gedurfde keuzes m.b.t. detailhandel, mobiliteit en aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Tegelijk roepen we het stadsbestuur op om een sterke gangmaker te zijn in de duurzame ontwikkeling van onze regio. Voorzitter Groen Kortrijk Bart Rogé: “Handelskernversterking, werkgelegenheid en mobiliteit zijn kernthema’s in onze regio. Het is ontgoochelend dat steden en gemeenten hierrond in concurrentie met elkaar gaan. Er moet meer overleg en afstemming komen in de Eurometropool, met duurzaamheid als leidend principe.”