Budgettair kluwen morgen ontrafeld?

14 Juli 2014

De documenten blijken immers een onleesbaar rommeltje. Een onderscheid tussen louter technische aanpassingen en politieke keuzes is zoek, de toelichting bij de documenten is minimaal en doelstellingen moeten het doen zonder meetbare indicatoren. De relatie tussen de cijfers en de realisaties is evenmin te vinden. Daarnaast stelt Matti vast dat een gemeenteraadslid op die manier onmogelijk het bestuur kan controleren. “Een bestuur dat sterk inzet op luisteren en dialogeren met haar burgers, zou dat in de eerste plaats moeten doen met de raadsleden,” zegt Vandemaele. “Een basisvoorwaarde om te dialogeren met de raadsleden is goede informatie. En nu is dat er niet.” Groen dringt bij een volgende budgetwijziging aan op een betere toelichting op papier. Het onderscheid tussen techniek en beleid moet duidelijker, in documenten moeten meetbare indicatoren gekoppeld zijn aan doelstellingen en bovenal dienen die documenten de raadsleden te sterken in hun democratische taak. “Ik weet dat het niet verplicht is, maar het zou de meerderheid sieren om leesbare zaken op tafel te leggen,” vindt Vandemaele, “niet omdat het moet, maar omdat ze dat zelf wil.” Schepen van financiën en begroting Catherine Waelkens belooft op termijn een koppeling  tussen de doelstellingen en meetbare indicatoren. Op de vraag naar meer transparante de duidelijke documenten kwam echter geen antwoord.