Bomen rooien langs de E17. Wat met geluidswering en fijnstof?

16 Maart 2014

Maar de communicatie met de omwonenden is fout gelopen. De bewonersbrief werd door een fout van de betrokken administratie blijkbaar niet bedeeld. Belangrijker is dat de Vlaamse minister voor mobiliteit, Hilde Crevits, ons laat weten dat de administratie de vraag tot geluidswallen ter hoogte van de Sionlaan gaat onderzoeken. "Dat is al beter," vindt gemeenteraadslid Bart Caron. "De problematiek is echter niet anders dan die langs de Elzenlaan, de Plataanlaan e.a. De toegenomen verkeersdrukte noopt tot nieuwe geluidsmetingen, in functie van eventuele geluidsschermen." Daarnaast is er de problematiek van het fijnstof. "De luchtkwaliteit in het zuiden van Kortrijk is erbarmelijk," legt Bart uit. "Vooral langs de autosnelwegen en de ring is de situatie problematisch, met hoge concentraties aan de op- en afritten van beide." In Kortrijk staan er geen meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij. Volgens Groen Kortrijk zou het nuttig zijn dat er in onze stad wordt gemeten. In andere steden gebeurt dat. Zo is er in Brugge een speciale meetfiets, de aeroflex. Bart Caron stelt aan het stadsbestuur voor om ook voor Kortrijk een meettoestel aan te schaffen om de luchtkwaliteit te meten. Schepen van mobiliteit Marc Lemaitre wijst de verantwoordelijkheid naar het Vlaams Gewest. Volgens hem wijzen de geluidsmetingen uit dat het probleem nog niet ernstig genoeg is om over te gaan tot het plaatsen van geluidsschermen. Er zullen echter nog metingen worden aangevraagd bij het Gewest, maar dan nog is er geen zekerheid dat er minder overlast zal zijn. Wellicht komt er pas een definitieve oplossing als het duidelijk wordt hoe de R8 wordt aangelegd in de zone tussen de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksesteenweg. Schepen van leefmilieu en klimaat Bert Herrewyn zegt dat de situatie in Kortrijk niet zo problematisch is als bijvoorbeeld in Roeselare. Toch heeft de stad twee meettoestellen ingezet. Op rapportage is het nog even wachten. Schepen Herrewyn voegt er nog aan toe dat het met het fijnstofgehalte in Bissegem niet zo erg gesteld is.