Blue-bikes in Kortrijk?

18 Maart 2014

Een eigen deelfietssysteem is onbetaalbaar. Een alternatief is echter Blue-bike (vanuit de NMBS, in samenwerking met o.a. De Lijn). Dan komen er deelfietsen, niet enkel aan het station, maar ook op de randparkings. "Steeds meer lokale besturen stappen in dit succesverhaal," legt gemeenteraadslid Bart Caron uit, "Vele gemeenten hebben gekozen om in het derdebetalerssysteem van de Vlaamse overheid te stappen. Als de stad 1 of 2 euro meebetaalt per ontlening, dan legt Vlaanderen er nog een euro bovenop. Op die manier kan je als gebruiker gratis of aan slechts 1 euro fietsen." Daarom vroeg Groen Kortrijk aan schepen van mobiliteit, Marc Lemaitre, of stad Kortrijk zou instappen in Blue-bike, op welke termijn en met welk budget? Bart Caron stelde ook de vraag waarom er niet werd ingegaan op de vraag van vzw Mobiel om de 80.000 euro fondsen die via een Europese subsidie ingezet konden worden te gebruiken voor o.a. de uitrol van Blue-bike? Schepen Lemaitre antwoordde dat de stad inderdaad de bedoeling heeft in te stappen in Blue-bike. Dan komen er zowat 15 fietsen aan de parking Kortrijk Weide en nog 15 op een andere locatie, naast de 15 die nu aan het station beschikbaar zijn. Ook de derdebetalersregeling zou worden gehanteerd. De Europese subsidie wordt echter niet aangevraagd omdat er teveel eigen financiële inbreng tegenover staat. Groen Kortrijk vindt het een goede, maar eigenlijk een zeer bescheiden stap, die 30 fietsen extra. "Maar het niet ingaan op de Europese subsidie via Mobiel vzw is een gemiste kans," aldus Bart.