Afscheid van Juul Debaere

24 Augustus 2014

Afscheid van Juul Debaere

Bestuurslid Philippe Avijn verwoordde op de uitvaart ons verdriet: Juul,Je laatste gemeenteraad zit er op. Ook al was je laatste officiële zitting 14 jaar terug, het is voor jou elke dag een beetje gemeenteraad gebleven. Je passie en gedrevenheid deden je lang na je officiële mandaten nog steeds denken en dromen over jouw stad. Uren heb je met vrienden van links en rechts, van deze of gene zuil, met jong en oud gefilosofeerd en gediscussieerd over hoe het anders en beter kon, of over hoe het vroeger ging.Je dossiers kennen, de zaken uitspitten en de meerderheid inspireren of ambeteren, het was hoe jij het 18 jaar lang gedaan hebt.Je deed dat met een grote gedrevenheid, vanuit een oprechte verontwaardiging, scherp maar tegelijk ook mild en begripvol. Als pionier voor Groen, toen nog AGALEV, heb je het ecologisch gedachtegoed in Kortrijk als eerste op de kaart gezet. Meer dan 30 jaar later mogen we zeggen dat deze stad een stukje groener kleurt dankzij jou.   Vurig kon je jouw zaak verdedigen.Menig raadslid of ex-raadslid, journalist, en zowat elke geëngageerde burger in deze stad kent je visie, maar zeker ook je eigen stijl, gekenmerkt door vurige pleidooien in de raadszaal, de vergaderzaal en ja, ook aan de toog.Politiek speelt zich niet alleen af in de politieke cenakels, maar overal in de samenleving. Je kwam graag onder de mensen. Je droeg je gedachten uit. Je was rad van tong en scherp van geest. Maar hoe scherp je ook was, de vele reacties de voorbije dagen van mede- en tegenstanders maken duidelijk dat je erg gewaardeerd werd in deze stad. Dat is niet in het minst zo in ons groene midden. Tot gisteren was je als het ware de spiegel van onze gedachten, de inspirator, de mentor.Dikke merci daarvoor. Dat zullen we nooit vergeten.   We vonden mooie woorden over jou in een oud blogstukje van Frans Lavaert die je treffend beschrijven: "Behept met een idealisme dat tegenwoordig totaal niet meer te vinden is in de wereld van de politiek was Juul Debaere al begin tachtiger jaren in Kortrijk bezig met Anders Gaan Leven. Agalev! Het gloednieuwe raadslid heeft dan al onmiddellijk aan zijn collega's geleerd dat het wel degelijk toegelaten was om dossiers in te kijken en dat het zelfs geoorloofd was om in de Raad vragen te stellen aan het College. Meer nog: raadsleden en schepenen vernamen tot hun verbazing dat er ook voorstellen konden toegevoegd worden aan de agenda. Dat waren nog eens tijden!"   De Juul zoals wij die kennen was er één die deed wat hij wilde doen, zoals hij het wilde doen, omdat hij het wilde doen.Je keek met een blije verwondering de wereld in en zo heb je een boeiend leven kunnen leven. Met Jacqueline aan je zijde heb je mooie dingen aan onze stad en onze partij gegeven. Merci daarvoor. Je hebt hier regelmatig aan de boom geschud. Als er na de dood ook bomen zijn, dan ben je er nu al aan het schudden, dat weet ik zeker. Wij zullen je werk hier verder zetten. Juul, we zullen vaak aan je denken. We zijn blij dat we je mochten kennen.     foto: Gino Cocquyt