Werken stationsomgeving opstap voor mobiliteitsshift

28 April 2015

“De creatie van een tijdelijke parking op een restgrond langs de Leie om grote verkeershinder deels te verhelpen is een idee dat wij graag steunen,” aan het woord is gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Maar er zal meer nodig zijn om deze ingrijpende werken te overleven zonder al te groot mobiliteitsinfarct.” Groen vraagt daarom dat de stad een plan opstelt om de mobiliteit over de as Westelijke Ring en de stationsomgeving gedurende de werken te sturen. Dat plan moet twee doelen dienen. Enerzijds is de plan een oplossing voor de hinder: waar zullen busreizigers comfortabel opgevangen worden? Waar compenseren we de weggevallen parkeerplaatsen? Hoe loodsen we de fietsers en voetgangers door de werfzone? Hoe zorgen we ervoor dat de burger met zo weinig mogelijk fileleed heeft af te rekenen? Anderzijds moet dat plan de uitdaging aangaan om zich te focussen op de blijvende gedragsverandering. Hoe krijgen we tijdens, maar ook na de werken meer mensen op de fiets en de bus? Groen durft met andere partners in dit verhaal, zoals de NMBS, De Lijn, AGB Parko en Stad Kortrijk nadenken over alternatieven. Matti Vandemaele: “Misschien moeten we meer out of the box denken. Een tijdelijke heropening van de op- en afstapfunctie van de stationsomgeving in Heule bij voorbeeld. Zo kunnen we de reizigers uit Heule, Hoord-Kortrijk, Kuurne en Gullegem uit de werf in ons stadscentrum houden.” Ook denkt Groen aan een aanbod van waterbussen. “Samen met De Lijn kan er een aanbod van waterbussen worden uitgewerkt”, aldus Matti. “Dit kunnen we dan ook koppelen aan een uitgebreid aanbod blue bikes. Zo krijgen we minder bussen in de stationsomgeving, maar bieden we de burger wel een even goede dienstverlening.” Groen ziet de aangekondigde werken als een ideale gelegenheid om werk te maken van een echte ommeslag op lokaal mobiliteitsvlak. Daarin kan de stadscoalitie in ons zeker een enthousiaste partner vinden.