Veilig naar school met Groen

04 September 2018

Veilig naar school met Groen

Ieder kind van 12 jaar moet veilig alleen naar school kunnen fietsen. Daarom voerde Groen Kortrijk op de eerste schooldag actie bij de middelbare school Spes Nostra Heule. De Groene Fietsescorte begeleidde enkele leerlingen die met de fiets naar school kwamen.

Ieder kind van 12 jaar moet veilig alleen naar school kunnen fietsen. Daarom voerde Groen Kortrijk op de eerste schooldag actie bij de middelbare school Spes Nostra Heule. De Groene Fietsescorte begeleidde enkele leerlingen die met de fiets naar school kwamen.

 

 

Voor de vele scholieren is de route naar Spes Nostra Heule een gevaarlijke tocht. Zo maken de suggestiestroken dat de zwakste weggebruikers de facto worden gebruikt om auto's af te remmen en trager te doen rijden. Dat is niet alleen gevaarlijk en oncomfortabel voor de fietsers, maar evenzeer voor de automobilisten. Bovendien is er verderop de Mellestraat zelfs geen suggestiestrook, laat staan fietspad, aanwezig. Tot slot zijn de bushaltes in de Pastoriestraat pal op de suggestiestroken gelegen, wat vooral gevaarlijk is voor de fietsende leerlingen en de mensen die de bus op- en afstappen.

 

Deze schoolbuurt is, net zoals vele andere in Kortrijk (bvb. Damiaanschool op de Pottelberg, VTI in de Beekstraat, Sint-Theresia in de Oudenaardsesteenweg, vbs Spes Nostra in de Schoolstraat in Heule...), niet veilig voor de scholieren die er dagelijks fietsen.

 

Voor Groen is verkeersveiligheid topprioriteit. Alexandra Gjurova, nummer 2 op de lijst van Groen Kortrijk zegt: "Ieder kind van 12 jaar moet zich veilig van thuis naar school kunnen verplaatsten: dat moet het uitgangspunt zijn bij beleidskeuzes over mobiliteit. Om dat te verwezenlijken, stellen wij de volgende punten voor:

 

1. Zo veel mogelijk schoolomgevingen worden een schoolstraat. Vlak voor en vlak na schooltijd is zo'n straat vrij van gemotoriseerd verkeer. 

 

2. Afgescheiden fietspaden zijn de norm. Fietssuggestiestroken beperken we tot een noodzakelijk minimum.

 

3. De mobiliteitsstromen worden in hun geheel herdacht. In samenspraak met inwoners, handelaars en mobiliteitsexperten tekenen we een mobiliteitsplan uit voor de binnenstad van Kortrijk. Hetzelfde doen wij op wijkniveau en in de deelgemeentes, met bijzondere aandacht voor schoolomgevingen."