Vier Kortrijkzanen op Groen-lijsten in juni

19 Maart 2024

Vier Kortrijkzanen op Groen-lijsten in juni

Matti Vandemaele is onze West-Vlaamse nummer 1 voor de Kamer. Op dezelfde lijst krijgt hij de steun van Kortrijks fractieleider David Wemel op plaats 13. Voor het Vlaams Parlement rekenen we op onze voorzitter Jaouad Karim op plaats 4 en op Marleen Dierickx als 3e opvolger.

"Er staat heel wat op het spel de komende maanden. Op 9 juni kiezen we welke kant Vlaanderen, België en Europa verder op gaan. Voor ons is het duidelijk: wij kiezen voor een klimaatversnelling in plaats van een klimaatpauze. Een klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, is voor ons cruciaal. Onze ministers in de Vivaldi regering hebben aangetoond dat het kan. Zo was er een ongeziene uitbreiding van het sociaal energietarief terwijl tegelijk de hoeveelheid windenergie op zee verdrievoudigde." Aan het woord is Matti Vandemaele uit Heule. Als adjunct-kabinetchef van Petra De Sutter werkt hij elke dag mee aan dat eerlijk klimaatbeleid in de huidige regering. In juni 2024 trekt hij de West-Vlaamse lijst in de Kamer.

Eerlijke kansen voor iedereen

Op de lijst voor de Kamer krijgt Matti steun van David Wemel. Vanop de 13e plaats wil hij de nodige stemmen aanleveren om mee de West-Vlaamse Groen-stem in de Kamer te behouden. "We staan op een kruispunt. Solidariteit staat steeds meer onder druk omdat mensen onzeker zijn over hun eigen toekomst. Nochtans zijn eerlijke kansen voor iedereen mogelijk. Op voorwaarde dat we de juiste keuzes maken. Het aantal superrijken in ons land neemt toe, terwijl steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld is er om iedereen een inkomen boven de armoedegrens te garanderen. Alleen moeten we dan andere en betere keuzes maken."

Over David Wemel werd eerder al bekendgemaakt dat hij de Kortrijkse ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen zal aanvoeren.

"Eerlijke kansen starten bij de geboorte en lopen een heel leven door. Op school, bij het zoeken naar werk, bij het vinden van een woning,... Allemaal Vlaamse bevoegdheden," zegt Jaouad Karim, voorzitter van Groen Kortrijk en kandidaat voor het Vlaams Parlement op plaats 4. "Het zijn die sectoren die nu onder druk staan. De kinderopvang barst uit haar voegen en er zijn veel te weinig leerkrachten die nog voor de klas staan. Sommige kinderen hebben in de realiteit maar halve dagen les... En terwijl er betaalbare woningen te kort zijn, begraaft de Vlaamse regering haar ambities rond sociaal wonen. Om van discriminatie op de woningmarkt en de arbeidsmarkt nog maar te zwijgen. Er ligt dus veel werk op de plank in Vlaanderen."

Goede, betaalbare zorg voor iedereen

"Ook als het wat minder gaat, moet je in een welvarende regio als de onze kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg," vult Marleen Dierickx aan. Als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst, ziet Marleen de rechtstreekse gevolgen van dure zorgfacturen. "Mensen stellen broodnodige zorg uit of komen in de financiële problemen omdat hun eigen zorgfactuur of die van hun ouders of kinderen oploopt. Ook mensen die hun hele leven hebben gewerkt en bijgedragen..." Daar wil Marleen niet alleen in Kortrijk aan werken, maar ook op Vlaams niveau aandacht voor vragen. "Daarom sta ik als derde opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement in juni."

 

"We nemen met Groen Kortrijk onze verantwoordelijkheid om met de sterkst mogelijke ploeg naar de verkiezingen te trekken. Want enkel met Groen krijg je na de verkiezingen een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, goede betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen," besluit Matti.