bezwaar blekerij

26 April 2024

bezwaar blekerij

Net zoals in 2015 heeft Groen Kortrijk enkele fundamentele bedenkingen bij het voorgestelde project op de Blekerij. We dienen dan ook bezwaar in.

Geachte Burgemeester

Hieronder vindt u onze bezwaren en opmerkingen bij bovenvermelde aanvraag.

Handelsruimte

400m2 handelsruimte in deze omgeving is concurrentieel met de bestaande handel in Kortrijk en deelgemeentes. Het aantal leegstaande handelsruimte op grondgebied Kortrijk is groot, zowel kleine als grote oppervlakte, en de concurrentie in alle sectoren  is groot daarom vinden we dat handelsruimte onnodig is maar eventueel wel een crèche, en andere diensten waar de bewoners onmiddellijk baat bij hebben en die geen concurrentie vormen met de Kortrijkse handelaars die het al moeilijk genoeg hebben.2.Verkeersdrukte

Er zal ongetwijfeld zowel door de woningen en de geplande handelsruimte een verhoogde druk zijn op het verkeer in de omgeving van het project. Het stadscentrum, het station en verschillende scholen zijn op fiets en wandelafstand . Vooral inzetten op fiets, wandel en openbaar vervoer vanaf de blekerij is toekomstgericht  om de hogere verkeersdruk te vermijden van bezoekers. Door handel aan te trekken zal de verkeersdruk nog hoger worden op de as Bissegem – Heule – Kortrijk.

Leegstand in de binnenstad vermijden

Het aantal nieuwe woningen die men voorziet is groot tegenover de voorspelde groei van de bevolking in en rond Kortrijk. Daarbij zijn er in de kern van de stad nog mogelijkheden om vernieuwing, modernisering en renovatie. Grote panden staan leeg in het centrum, er is nog mogelijkheid binnen de kleine ring en er zijn nog lopende projecten in de nabije omgeving die niet afgewerkt zijn maar die ook nog moeten verkocht en ingevuld worden. Men zal de leegstand en de verloedering van de binnenstad niet verhelpen door woontorens aan de rand te bouwen. Verschillende bouwmeesters en adviezen ruimtelijke ordening stellen deze soort mega projecten in vraag.

Andere vorm van wonen

Er is nood aan goedkope woningen en de meeste jonge gezinnen kiezen nog steeds voor kleinere projecten. Deze plek ging ideaal zijn voor een ecologisch project met duurzame energie neutrale betaalbare grote gezinswoningen, deelwoningen (verschillende generaties samen) en kleine gestapelde eenheden voor kleine gezinnen of alleenstaanden met de nadruk op minder gebruik van de wagen( deelmobiliteit, openbaar vervoer, fiets) Dit zou een toekomstgerichte oplossing zijn. Het aanbod appartementen is groot in Kortrijk. Hoewel men hoogbouw aanmoedigt om ruimte te besparen ziet men dat de meeste jonge gezinnen nog steeds kiezen voor woningen met al dan niet gemeenschappelijk tuin. Dit terrein kon gedeeltelijk ingevuld worden kon een nieuwe duurzame en betaalbare wijk worden op wandelafstand van het stadscentrum, met de nadruk op het behoud van het gedeelte natuurlijke begroeiing rond de oude Leiearm . Ook bij het bouwen zelf kan de natuur tot zijn recht laten komen: groendaken, groene muren … natuurinclusief (bewust ruimte voor biodiversiteit creëren, aan of in het gebouw en de (openbare) omgeving zodat er meer diverse planten-en diersoorten kunnen leven. Deze vorm wonen met natuurlijke materialen en rekening houdend met de huidige mogelijkheden van het terrein is vernieuwend en toekomstgericht.  Met het project dat hier voorgesteld wordt is er niets vernieuwend en werkt met volgens een verouderd inzicht: eerst tabula rasa van de natuurlijke vegetatie en bouw met veel beton van appartementenblokken, parking en handelsruimte.

Oude Leiearm en natuurlijke vegetatie

Toen de zomerbar een paar jaar op deze locatie aanwezig was,  was de site toegankelijk en kon iedereen genieten van natuur op wandel en fiets afstand van het centrum, samenkomen en genieten aan het water en in de schaduw van de bestaande bomen. Zo werd men bewust van de natuurlijke mogelijkheden van de site. Nu gaat men dit teniet doen, daar waar de vegetatie zich ontwikkeld heeft en natuurlijke schuilplekken vormt voor fauna en flora. Daarbij kan men de oude Leiarm en de de leieoevers als bufferzone inschakelen bij overstromingen. Natuur kan ook een bondgenoot zijn bij de evolutie van het klimaat; overstromingen maar ook hitte kunnen verholpen door de natuurlijke schaduw en vochtigheid dat bomen met zich brengen; Men bewaart de bestaande bomen in plaats van alles te rooien om het werf toegankelijk te maken. Men houdt rekening met de fauna die zich heeft genesteld in de huidige toestand en probeert deze zoveel mogelijk te beschermen voor en tijdens de geplande werken.

 

Wij hopen dat het beleid van de stad Kortrijk toekomst gericht is en vooral vernieuwde inzichten aan de dag legt om van deze site een ecologisch en duurzaam project te maken en geen achterhaalde bouwplannen te realiseren.

 

Hoogachtend

Cathy Matthieu in naam van Groen Kortrijk