Stimuleer toegankelijk wonen

11 Maart 2015

  “Als je rondkijkt zie je veel handelspanden waar de gelijkvloers leeg staat, bijvoorbeeld in de Koning Albertstraat en in de Jan Persijnstraat,” legt gemeenteraadslid Cathy Matthieu uit. “En dat is jammer, want een heleboel mensen die door een fysieke beperking of door een hogere leeftijd minder mobiel zijn, hebben nood aan een toegankelijke woning.” Daarom stelt Groen voor om een inventaris op te stellen van leegstaande gelijkvloerse panden en aan te vullen met de binnenkomende bouwaanvragen voor handelsruimte op het gelijkvloers. Wanneer een gelijkvloerse ruimte lange tijd leegstaat, zou Stad Kortrijk de eigenaars moeten aanmoedigen om hun pand te verkopen of te verhuren met oog op het inrichten van een toegankelijke woning. Ook ziet Groen voor stad Kortrijk of het OCMW een adviserende rol weggelegd om eigenaars bij te staan met het toegankelijk maken van de woning en het opzoeken van relevante premies. “Deze aanmoediging en dienstverlening biedt alleen voordelen en is een win-winsituatie op alle vlakken,” aldus Cathy. “Zo wordt de zoektocht naar een toegankelijke woning minder lang en vermindert de leegstand. Ook kan men dan langer zelfstandig blijven wonen. En met de vegrijzing van de Kortrijkse bevolking zal het aantal mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien. Dat mag de stad zeker niet uit het oog verliezen."