Spreekrecht voor Kortrijkzanen

01 Maart 2014

In het programma van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen staat letterlijk: “Open vragenronde op de gemeenteraad voor individuele inwoners. Groen Kortrijk wil meer ruimte maken voor inspraak van individuele inwoners. We willen dat elke gemeenteraad start met een open vragenronde waar burgers het stadsbestuur kunnen interpelleren over lopende dossiers.” "En warempel, er komt een vragenronde voor inwoners", gemeenteraadslid Bart Caron is verheugd. "Al is het een gecontroleerde democratie. Er worden slechts drie vragen per gemeenteraad beantwoord", aldus Bart. Op vraag van Groen Kortrijk komen alle vragen, ook de niet-geagendeerde op de gemeenteraad, en de antwoorden van het stadsbestuur komen op een publiek discussieforum (de website van de stad). Zo kunnen alle raadsleden en de bevolking er hun visie op te posten.