Slimmer investeren in parkeren

18 November 2013

Eén van die komende parkings is gepland op de Houtmarkt. Daar zullen de prachtige platanen voor moeten sneuvelen. In tegenstelling tot Kortrijk, plant Roeselare op vraag van omwonenden 16 reuzegrote platanen aan in de stationsbuurt. Om daar de aandacht op te vestigen zette Groen Kortrijk een ludieke actie op: een enorme cursor symboliseert hoe gemakkelijk alles in Kortrijk wordt weggeklikt voor het beleid van koning auto. Groen is ervan overtuigd dat de manier van investeren in parkeren slimmer kan. Al langer pleit Groen voor ondergrondse parkeergarages buiten de R36 om zo het centrum te ontslasten. Zo maak je de binnenstad veilig en leefbaar voor allen die er vertoeven. Daarnaast is het investeren in betere busverbindingen en fietswegen onontbeerlijk.   De Houtmarktparking komt er op initiatief van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. En die is bedoeld voor bewoners en bezoekers. Dat is begrijpelijk. Maar dat de stad zich hierbij aansluit en zo de parking vergroot voor andere auto's, is niet logisch. Daar komt bij dat de Kortzijkzaan zijn auto kwijt kan op de Veemarkt en de Dam, elk op vijf minuten wandelen van de Houtmarkt. Het parkeerbeleid binnen de Kleine Ring spreekt overigens de ambitie van het stadsbestuur tegen om van Kortrijk een klimaatstad te maken. De 2000 extra plaatsen doen de andere inspanningen rond klimaat volledig teniet. Een klimaatstad zou de investeringen vooral inzetten op fietsen en niet vooral op parking. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je een fietsstad wil worden. De cijfers zijn echter duidelijk. Er gaan peanuts naar fietsbeleid en massa’s naar de heilige auto. De stadscoalitie is enkel groener in haar woorden, helaas niet in daden, op een paar symbooldossiers na. Voor Groen Kortrijk blijven veiligheid en leefbaarheid in stad Kortrijk één van de grootste prioriteiten. Dat kan enkel verwezenlijkt worden door het gros van het autoverkeer uit de stadskern te helpen en positieve alternatieven voor mobiliteit naar voren te schuiven. Het kan niet de bedoeling zijn meer verkeer naar de binnenstad te zuigen, vooral als je weet dat aan de overkant van de Houtmarkt basisschool ’t Fort ligt.