Jaouad Karim is onze nieuwe voorzitter

24 Januari 2023

Jaouad Karim is onze nieuwe voorzitter

“Met een open blik en met een uitgestoken hand willen wij van Kortrijk een socialere, groenere en inclusievere stad maken waar je je goed in je vel kan voelen, goed kan doen voor elkaar en goed kan doen voor de planeet.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verdubbelde Groen haar zetels in de Kortrijkse gemeenteraad van twee naar vier. Een stevige fractie, met een mix van ervaring en vernieuwing, zorgt er voor dat de groene partij ook in Kortrijk een factor van betekenis is. Marleen Dierickx zorgde er als voorzitter voor dat ook buiten de raad Groen zichtbaar aanwezig is in Kortrijk. Omdat Marleen sinds november Groen vertegenwoordigt in het bijzonder comité van de sociale dienst, geeft ze nu de fakkel van het voorzitterschap door aan Jaouad Karim.

Jaouad is sinds 2016 actief bij Groen Kortrijk. “Ik ben in de politiek gestapt om de dingen te veranderen. Voor vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid, kortom om van de wereld een betere plek te maken. En omdat ik ervan overtuigd ben dat je alleen iets kunt veranderen door zelf verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol op te nemen. De wereld vanaf de zijlijn bekritiseren en zeggen dat je het zelf veel beter zou doen, is niks voor mij.”

Jaouad toont zich meteen ambitieus: “Met dezelfde visie om zelf verantwoordelijkheid te nemen, willen we met onze schitterend groep Groen Kortrijk richting de verkiezingen van 2024 gaan. Met het huidige stadsbestuur gebeuren er mooie dingen in Kortrijk, maar we zijn er van overtuigd dat Groen in het bestuur het verschil kan maken. Wonen als basisrecht komt steeds meer onder druk te staan. De keerzijde van de medaille van de vele stadsontwikkelingsprojecten is dat wonen in Kortrijk vooral exclusiever en duurder wordt. En ook het groen en de open ruimte staan onder druk. We berekenden dat voor elke hectare nieuwe natuur die wordt gerealiseerd, er minstens vier hectare harde ontwikkeling is met de huidige coalitie. Kortrijk wordt dus grijzer in plaats van groener. Dat willen wij omkeren.”

Voor Groen gaat politiek vooral over samenwerken. “Met een open blik en met een uitgestoken hand willen wij van Kortrijk een socialere, groenere en inclusievere stad maken waar je je goed in je vel kan voelen, goed kan doen voor elkaar en goed kan doen voor de planeet.”