LAR-zuid: Kortrijks stadsbestuur nalatig, Menen speelt soloslim

07 Juli 2014

De stad Kortrijk heeft daarenboven geen overleg gepleegd met de stad Menen, die duidelijk een ander standpunt had. Een bedrijventerrein dat op het grondgebied van meerdere gemeenten ligt, wordt best samen aangepakt, of afgevoerd. Het is zeer de vraag of de 13 ha die op Kortrijks grondgebied liggen nu nog buiten schot zullen blijven. Het mogelijke alternatief, een overslagzone langs het water, wordt ook al twee jaar aangekondigd door de stad Kortrijk, maar op het terrein is er nog niks concreet gebeurd. Veel vragen Verder doet dit ook vele vragen oprijzen over het engagement van de gemeenten in de intercommunale Leiedal. Leiedal is altijd de 'trekker' geweest van LAR-zuid, maar nu lappen zowel Kortrijk als Menen de afspraken aan hun laars. Wat is de rol van zo'n intercommunale nog op het vlak van economisch beleid als elke gemeente louter voor de eigen belangen rijdt? De versnippering aan bedrijfsgebieden in de regio is nu al gigantisch en contraproductief. Het zal er dus niet op verbeteren. Er wordt ook met geen woord gerept over de ondergrondse nutsleidingen die in het gebied aanwezig zijn. Alleen de kost voor het verleggen van een ondergronds grote gasleiding was in het verleden al een bezwarende (en dure) factor. Nu doet men alsof die er niet eens meer ligt... Kortom, dit is een ernstige nalatigheid van het Kortrijkse stadsbestuur, én een zeer bedenkelijke demarche van het stadsbestuur van Menen. Eén waar de bewoners, de landbouwers en de recreanten de prijs voor zullen betalen. Behalve uiteraard de grondeigenaars, want die kregen 2,5 keer de originele waarde van de grond, als die zou betaald worden door Leiedal. Er is dus blijkbaar veel geld te verdienen met bedrijfsgebieden.