KV Kortrijk doet enkel verder met elite

16 April 2014

Eerst even onze visie verduidelijken. Een club kan zich specialiseren en toeleggen op toptalent. Dat is een keuze die het clubbestuur vrij moet kunnen nemen. Dan heb je twee pistes. Of je bouwt zelf een brede jeugdwerking uit, of je gaat allianties aan met omringende clubs die je intensief scout en begeleid. Als KVK de jeugdwerking afstoot zou je verwachten dat ze op zijn minst de tweede piste gaan bewandelen. Dat blijkt niet het geval. Omringende clubs werden niet betrokken in deze beslissing en er zijn nog geen afspraken gemaakt. Strakst moeten 80 spelers en 8 trainers en begeleiders vertrekken. Dat lijkt het stadsbestuur niet te roeren. Groen Kortrijk verwacht dat KVK bindende samenwerkingsovereenkomsten afsluit met omliggende clubs die bereid zijn de betrokken spelers op te vangen. Met inbegrip van een even professionele voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die clubs. De jeugdwerking van alle clubs worden gesubsidieerd via een specifiek reglement en worden jaarlijks berekend. Daarmee heeft het stadsbestuur ook effectief een instrument in handen om er voor te zorgen dat iedereen terecht kan. We willen er over waken dat de schepen hier actief werk van maakt. We verwachten dat de stad aan tafel gaat zitten met alle clubs met als doel de jeugdwerkingen beter op elkaar af te stemmen. Groen Kortrijk vindt dat iedereen, toptalent of niet, in onze stad de kans moet hebben om te kunnen voetballen op een goed veld, met goeie omkadering en aan een haalbaar lidgeld.