Jaarverslag luchthaven Wevelgem

14 Mei 2015

Jaarverslag luchthaven Wevelgem

  In 2014 steeg het aantal professionele vliegtuigbewegingen met 9%. De directie van de luchthaven is het delirium wellicht nabij, wat een succes verhaal! Helaas gaat dit cijfer voorbij aan de volledige waarheid: want als je wat langere terugkijkt, merk je dat er helemaal geen stijging is. Het aantal professionele vliegtuigbewegingen in 2008 bedroeg 5.620 stuks, in 2014 bedroeg dat 4.095 stuks. Dat is een daling met 27%. De voorstanders van de luchthaven schermen altijd met het economisch belang van de luchthaven. In 2008 was er nog 450 ton hoogwaardige cargo met economische meerwaarde. Een oorverdovende stilte over deze opgedroogde traffic in voorliggend document. De economische meerwaarde zal dan wel elders moeten liggen De stijging is te situeren in de rubriek 'andere vliegtuigbewegingen'. Dat is vooral scholing en training. In 2008: 26.445 stuks, in 2014: 33.970 stuks, een stijging met 12,8%.  Vooral de zogenaamde touch en go's, waarvan de zakelijke meerwaarde zeer klein is. Helaas, de luchthaven is geen regionale luchthaven voor training, maar voor zakenvluchten en medische vluchten. Ook hier dus een erg beperkte economische meerwaarde Voor de 71 medische vluchten, dat andere argument van de believers van de luchthaven, zijn de luchthaven van Rijsel en Oostende een volwaardig alternatief. Ook dit argument houdt dus geen stand in onze zoektocht naar de werkelijkheid. Hinder voor de inwoners. Steeds meer inwoners uit Bissegem, Heule en Kortrijk storen zich aan het lawaaihinder. De luchthavendirectie wilde geen gehoor geven aan de klachten. Na verschillende klachten zijn er geluidscontroles gebeurd door De Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid, in januari en maart van dit jaar. Daaruit blijkt zeer duidelijk lawaaioverlast door de vliegactiviteiten. Op 7 maart bijv. werden in een tijdspanne van 1 uur en 22 minuten, 31 vliegbewegingen geregistreerd, waarvan 18 met geluidspieken van meer dan 75 dB(A) en één geluidspiek van 93,9 dB(A). Dat is een verhoging van het geluidsdrukniveau met 25 tot 30 dB(A). De repetitieve touch and go vluchten van kleine sportvliegtuigen en van helikopters werden als erg hinderlijk ervaren. Die zijn zeven keer talrijker dan de zakenvluchten. Niet niks dus. Economische kosten Het totale kosten plaatje van dit alles is 850.000 euro aan subsidies, 790.000 van de Vlaamse overheid en de rest van de gemeenten uit de intercommunale. Er waren 14.612 zakenreizigers, dat komt neer op een subsidie van 58 euro per zakenreiziger. Dat is een pak meer dan de Lijn en de NMBS. En op korte termijn zijn er nieuwe investeringen nodig, die worden geschat op 10 Miljoen euro. Conclusie Groen zich niet kan vinden in deze aanpak en geldverkwisting. Het is pijnlijk vast te stellen dat de stadscoalitie zich niet inzet om de overlast voor omwonenden te beperken en de schaarse middelen beter in te zetten. Een gemiste kans.