Jaaranalyse Groen Kortrijk

25 April 2022

Iedereen erkent dat de stad mooier en aantrekkelijker is geworden, maar ook stilaan onbetaalbaar voor de gemiddelde Kortrijkzaan.

*Beloofd is beloofd. De analyse van Groen Kortrijk*
Afgelopen weekend verscheen in Het Laatste Nieuws uit Kortrijk de halfweg-analyse van ons huidig stadsbestuur. Hieronder geven we graag onze eigen analyse mee. Benieuwd naar jouw reactie!
1. Fietszones 🚴‍♀️
Het aantal fietsers in de stad neemt toe en dat is zeker te danken aan de toegenomen aandacht voor de fiets vanuit het stadsbestuur. We missen wel een écht mobiliteitsplan, waarbij auto, fiets, openbaar vervoer en stappen op elkaar zijn afgestemd. Betrek ook de inwoners bij de mobiliteitsplannen. De recente opschudding in Bissegem, Marke, Bellegem en Heule tonen dat het anders moet.
2. 100 hectare bos 🌳🌳
Dit is een paradepaardje van de stad, maar toont maar één kan van de medaille. Er wordt in Kortrijk nog steeds veel meer verhard, dan dat er nieuwe natuur bijkomt. Ook al komt de 100ha er (wat niet zal gebeuren), op het eind van 12 jaar stadscoalitie zal de stad grijzer geworden zijn ipv groener. Waar we ons ook grote zorgen over maken is dat de stad veel te weinig doet om de bestaande bomen in de stad te beschermen. Bij bouwwerken worden bomen nog steeds niet beschermd, bomen die sterven of die omwaaien, worden niet systematisch vervangen. Bovendien heeft de stad totaal geen zicht op het aantal bomen dat er nu al staat in de stad. Wij waarderen de inspanningen, maar het lijkt dweilen met de kraan open.
3. Meer groen in winkelwandelgebied 🛒
Hoog tijd om hier werk van te maken. Ons winkelwandelgebied kan zeker een verfraaiing gebruiken. Het is er zoals op veel plaatsen in de binnenstad te grijs. Bovendien neemt de leegstand toe, wat het geheel een trieste aanblik geeft. De opdracht van de stad is om nieuwe zaken aan te trekken en om ruimte te geven aan creatieve makers in de binnenstad. De prijs voor de handelspanden is nu veel te hoog. Groen wil dit aanpakken met een verlaging van het kadastraal inkomen (KI), maar de stad blijft hier doof voor.
4. Woonerf rond Onze-Lieve-Vrouwekerk + verdere verlaging Leieboorden 🌊🚤
2024 wordt waarschijnlijk niet gehaald. Beide projecten kunnen wel de kwaliteit van de binnenstad verhogen. Zeker als er aandacht is voor het historisch aanwezige groen en blauw. Groen zou in het begijnhofpark ruimte voorzien voor water en de verdere verlaagde Leieboorden een pak groener maken dan het stuk dat al werd aangepakt. Dat sommige projecten uitgesteld worden naar een volgende legislatuur is op zich geen drama, maar dat een plezierhaven dan de prioriteit krijgt, begrijpen wij niet.
5. Kortrijk kandidaat culturele hoofdstad van Europa in 2030. 🥇
Wij steunen de kandidatuur, maar hebben de indruk dat de nadruk nu erg ligt op de stenen; de culturele gebouwen dus. Kortrijk is in de feiten al een culturele hoofdstad, dankzij een heel sterk veld van culturele spelers. Deze moeten we veel meer dan vandaag het geval is, koesteren. Als we zien hoe een jaarlijks paradepaardje als Sinksen bvb een slag in het water dreigt te worden, dan maken we ons zorgen over hoe er met het aanwezige talent in de stad wordt omgesprongen.
6. 750 nieuwe sociale woningen 🏠🏠🏠
Eén van de meest misleidende titels in het bestuursakkoord. Het gaat helemaal niet om 750 nieuwe woningen, maar om een inhaalbeweging om ons totaal verwaarloosde patrimonium terug bewoonbaar te maken. Op het eind van de rit zullen er dus hopelijk 750 meer sociale woningen beschikbaar zijn, maar daarvan zijn er maar een beperkt deel écht nieuw. Ondertussen blijven de wachtlijsten ellenlang. En terwijl er langs de Leie de ene luxeflat na de andere wordt gebouwd, is betaalbaar wonen dé uitdaging voor de stad geworden. Veel ouders maken zich terecht zorgen dat hun kinderen geen woning in Kortrijk meer zullen kunnen betalen. Om die uitdaging aan te pakken zal veel meer nodig zijn dan gegoochel met cijfertjes in het bestuursakkoord.
7. 250 extra kinderopvangpaatsen + komst wijkgezondheidscentrum 👶😷
Wijkgezondheidscentra zorgen er voor dat zorg dicht bij de mensen die het nodig hebben komt. We rekenen erop dat de expertise en het netwerk van professionals en vrijwilligers die werden opgebouwd tijdens corona, nu worden ingezet om écht werk te maken van wijkgezondheidscentra. Binnen die centra moet er zeker ruimte zijn voor laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg. Wie niet goed in zijn/haar vel zit, moet snel geholpen kunnen worden.
8. Dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen 🏚
Dé uitdaging voor de komende jaren is energie besparen. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Op dit gebied kan Kortrijk zeker een versnelling hoger schakelen. Ook de cijfers van de investeringen in de gebouwen waarvan de stad zelf eigenaar is, zijn veel te laag. Nog nooit heeft investeren in energiebesparing zich zo snel terugverdiend. Waar wacht de stad op?
9. Het jaarlijks digitaal referendum + wijkparlementen 🗳
Kortrijk heeft al verschillende malen de ideeën van burgers verzameld. Via "kortrijk spreekt on tour", "Kortrijk spreekt en doet mee," naar aanleiding van de opmaak van het bestuursakkoord en naar aanleiding van het referendum over de autoloze zondag. Maar het probleem zit bij de opvolging. Wat gebeurt er met al die ideeën? Momenteel staan ze in een excel tabel op de server van de stad…Kortrijkzanen voelen zich aanvankelijk gehoord, maar blijven finaal op hun honger zitten. Wat gebeurde er met mijn idee? Het is een vaak gehoorde vraag. De stad kan onmogelijk de *duizenden* ideeën goed opvolgen maar lanceert toch de ene bevraging na de andere. Al snel is er een soort bevragingsmoeheid , zoals blijkt uit de laatste poging tot 'referendum' en wordt de Kortrijkzaan cynisch. "Kortrijk spreekt, maar de stad / politiek luistert niet". Tegelijk blijven het traditionele middenveld en de nieuwe initiatieven op hun honger zitten. Zij spelen vaak in op een bestaande vraag of nood, maar hun ideeën vallen in het stadhuis op een koude steen. Hooguit worden ze gerecupereerd ifv eigen ideeën van het stadsbestuur.
De wijkcomités en wijkbudgetten lijken een stille dood gestorven. Dat komt omdat de stad niet overweg kan met georganiseerde inspraak. Liever horen ze elke burger apart. Voor de écht grote projecten zoals wijkcirculatieplannen (in Bellegem, Marke en Heule op dit moment) of grote bouwprojecten, gaan ze het gesprek uit de weg en beperkt inspraak zicht tot het informeren van de inwoners.
10. Nieuw festival op Weide 🎵🎷🎸
Dat Kortrijk zich als muziekstad verder op de kaart wil zetten, juichen we toe. Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan om dit waar te maken. Iedereen herinnert zich de warmste week bvb. Helaas heeft corona inderdaad roet in het eten gegooid.
De fout die dit stadsbestuur maakt, is wel door telkens nieuwe dingen te willen doen, zonder aandacht te hebben voor de bestaande initiatieven en organisaties. Wij houden ons hart vast voor Sinksen 2022. Een gevestigde waarde die een slag in het water dreigt te worden. Ondertussen houden de bevoegde schepenen zich bezig met het organiseren van hun eigen feestje (Kelly & Axel)… Voor het festival zou de stad kunnen samenwerken met het Wilde Westen, het cultuurcentrum, Buda kunstencentrum,… in plaats van de concurrentie met deze Kortrijkse toppers zelf te organiseren.
Algemeen
Het stadsbestuur is het flitsende van de beginperiode kwijt. Er dienen zich wel nog een aantal mooie realisaties aan (de stationsomgeving bvb), maar op veel projecten zit vertraging. Een aantal strategische projecten, zoals de verbinding tussen hoog Kortrijk en het centrum, zijn zelfs volledig opgegeven.
Iedereen erkent dat de stad mooier en aantrekkelijker is geworden, maar ook stilaan onbetaalbaar voor de gemiddelde Kortrijkzaan. Onze deelgemeenten kreunen onder de verdere verkaveling en worden voor de rest aan hun lot overgelaten. Kortrijk heeft de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt, maar nu is er nood aan om die lijn verder te trekken als we willen dat het nieuwe imago van de stad meer is dan een laagje vernis. Onze stad wemelt van het talent, van diversiteit en van goesting. In plaats van mooie plannen en prentjes te maken op het stadhuis, is dé uitdaging voor de komende jaren om samen met al dat talent de stad te maken. Een stad waar mensen zich goed in hun vel voelen en waar geen plaats is voor ongelijkheid.