Groen stelt lijst voor #VK18

13 Oktober 2017

Groen stelt lijst voor #VK18

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 beginnen stilaan te naderen. Daarom maakten we met Groen Kortrijk deze week 6 van de 41 kandidaten van de Groenlijst bekend. 3 jonge enthousiastelingen vormen de spits. 3 ervaren steunberen begeleiden de lijst. Samen zetten ze de bakens voor de campagne en rekenen ze op het vertrouwen van de Kortrijkse kiezer. David Wemel voert de lijst aan. Alexandra Gjurova volgt als eerste vrouw. Matti Vandemaele vervolledigd de top. Met de leden van Groen Kortrijk hebben we resoluut voor verjonging gekozen, maar we koesteren en rekenen ook op de ervaring die we in huis hebben. Cathy Matthieu krijgt de 4e plaats en Philippe Avijn staat op 5. Vlaams Parlementslid Bart Caron zal de lijst duwen. We zijn trots om met deze sterke ploeg de kiesstrijd aan te gaan.   David Wemel: “Exact binnen een jaar trekken we met zijn allen naar de stembus om te kiezen wie de volgende zes jaar onze stad mag besturen. Onze stad, dat is Kortrijk. Een stad van doenderikken, van ondernemers. Een stad met erg veel mogelijkheden en met een mooie toekomst –althans als het van Groen afhangt.” “Groen staat voor een langetermijnvisie op de stad en op de samenleving. Dat is al lang geen geheim meer. Maar die visie realiseer je enkel door er elke dag keihard voor te werken. Groen kiest daarbij resoluut voor een aanpak van onderuit. Samen met de mensen die elke dag ervaren welke de mogelijkheden en welke de grenzen van deze stad zijn.” Alexandra Gjurova: “Groen wil er voor zorgen dat wie vooruit wil in deze stad, dat ook kan. Dat ze daar de ruimte en de mogelijkheden voor krijgen. Ondernemingszin en experiment maken onze samenleving elke dag rijker. Met Groen omarmen we dat. Maar tegelijk zorgen we dat mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen. De kwaliteit van het beleid meten we af aan de mensen die het het moeilijkst hebben.” Matti Vandemaele: “Het imago van de stad is veranderd. We willen terug sexy zijn voor mensen van buitenaf. Maar al te vaak vergeten we de aandacht voor de mensen die elke dag werken, zich verplaatsen en leven in de stad.” “Een stad wordt gemaakt door de mensen die er wonen. Zonder mensen geen stad. Het beleid moet er daarom niet enkel op gericht zijn om aantrekkelijk te zijn van buitenaf, maar ook om kwaliteit te bieden voor onze inwoners. Elke dag. Men spreekt vaak over een leefbare stad. Voor Groen is leefbaarheid de ondergrens.  Een 21e eeuwse stad is een gezonde stad (met propere lucht), een veilige stad (ook in het verkeer) en een levende stad (waar parken en pleinen ontmoetingsplekken zijn). Tal van steden in binnen- en buitenland tonen dat het wel degelijk anders kan.” Bart Caron: “Voor een stad als Kortrijk mag de middelmaat niet goed genoeg zijn. We zijn ambitieus, zonder elitair te zijn.” “Op gebied van onderwijs, van cultuur, van sport, van zorg en natuur moet Kortrijk zijn rol als centrumstad ten volle uitspelen. We hebben de schaal om ons te onderscheiden van de ons omliggende gemeenten. Laat ons dat ook doen. Laat ons inwoners en ambtenaren aantrekken die mee het verschil willen maken. Hen de ondersteuning geven om dat te doen en de waardering om dat vol te houden.” Philippe Avijn: “Groen wil mee het verschil maken. Dat kan het beste als we mee besturen. Mee besturen is een realistische ambitie meer voor Groen. We doen aan politiek om de zaken in beweging te zetten en dat kan het best vanuit het bestuur. In Kortrijk hebben we onze mensen, de kracht van onze overtuiging en onze wil tot samenwerking die dat mogelijk maken.”