Groen kritisch voor nieuwe parkings Parko

20 September 2017

Groen kritisch voor nieuwe parkings Parko

Dat agb Parko financieel relatief zwak staat, is geen geheim meer. Toch blijft de stadscoalitie onbezonnen keuzes maken die het budget verder belasten en waar de Kortrijkzaan bitter weinig baat bij heeft. Voorbeelden bij uitstek zijn de huur en exploitatie van P K in Kortrijk en de bouw van P Texture. Groen Kortrijk dringt aan op een meer doordachte parkeervisie. Parking K in Kortrijk Groen Kortrijk keurde de huurovereenkomst tussen Parko en K in Kortrijk niet goed. Alexandra Gjurova: Parking K in Kortrijk is totaal niet interessant voor Parko. Ten eerste is Parko nooit vragende partij geweest om die parking uit te baten. Ten tweede staat Parko zelf financieel relatief zwak door hoge schulden en verliezen. Dan een huurovereenkomst sluiten van 1 miljoen euro per jaar voor een parking die je eigenlijk niet wil, is dan ook onbegrijpbaar. Er zijn veel andere werkelijke en dringende parkeernoden waar Parko zich over zou moeten buigen. Parko wil wat die exploitatie betreft break-even draaien. Dat is een streefdoel, een mogelijkheid, maar er is geen enkele garantie. Meer nog, de Groen-fractie is niet overtuigd dat deze doelstelling gehaald wordt, laat staan gedurende 15 jaar. Bovendien is er helemaal geen rekening mee gehouden welke omzetdaling en bijkomende verliezen dat met zich meebrengt voor parking Veemarkt. Tot slot zal het stadsbestuur dus opnieuw extra auto's willen aantrekken naar het centrum. Waar is de coalitie dan mee bezig? P Texture Nog zo'n gekke keuze is de bouw van P Texture. Alweer een vermeende opportuniteit. Los van het financiële prijskaartje, komt die parking binnen de R36 slecht te liggen. Alexandra Gjurova: Er is geen enkel voorafgaand onderzoek gebeurd naar de nood van een ondergrondse parking op die plaats. Ter vergelijking: voor het installeren van 4 fietsboxen is er een onderzoeksrapport van 35 pagina's. De argumenten voor P Texture die dan naar boven worden gehaald zijn op nul cijfermateriaal gebaseerd. Alexandra Gjurova: Er werd helemaal geen rekening gehouden met de nieuwe P Budabrug, de gratis P&B Wembley en de komende P Kortrijk-Weide. De verwijzing naar de Reepbrug als voetgangersverbinding met het centrum houdt weinig steek. Die brug is geen cadeau voor voetgangers. Als je een verbinding wil maken met het stadscentrum, dan speel je beter de rol van gratis P&B Wembley uit. Dat is een Park & Bike-formule, ligt op 2 minuten fietsen van Texture en 5 minuten van de Grote Markt. Je kan er zelfs gratis met de bus van en naar het station. Laten we ook de spiksplinternieuwe P Budabrug niet vergeten. We lazen dat de schepen met de komst van P Texture een aantal parkeerplaatsen wil schrappen in de Reep-, Dolfijn- en Handelskaai. Wel, als de stadscoalitie dat werkelijk wil, dan had ze het allang gedaan. Wachten op P Texture is niet nodig, P Budabrug is vlakbij en P Kortrijk Weide is ook op komst. Good news show Groen Kortrijk is samen met de Kortrijkzaan de good news show van de stadscoalitie beu. Op vlak van parkeren en mobiliteit is het een echte zooi. Er is geen doordacht beleid, geen coherente keuzes. De coalitie springt van de ene vermeende opportuniteit op de andere. Een degelijke parkeer- en mobiliteitsvisie ontbreekt. Groen Kortrijk maant aan om het beter te doen. We willen doordachte keuzes. Een beleid dat ruimte maakt voor de verschillende vervoersmodi. Topprioriteit voor Groen Kortrijk is een mobiliteit die vlot, veilig en comfortabel is. Nu is het een kakafonie. De huur van parking K in Kortrijk en de bouw van parking Texture dragen geen centimeter bij aan een degelijk mobiliteitsbeleid. Het kan en moet echt anders, aldus Alexandra Gjurova.   Voor meer info: Alexandra Gjurova, ondervoorzitter Groen Kortrijk, vertegenwoordigt Groen in de raad van bestuur van Parko agb [email protected]