Gratis internet in jeugdlokalen

24 Februari 2023

Gratis internet in jeugdlokalen

Anno 2023 is internet een basisvoorziening. Net zoals water en elektriciteit.

Kortrijk wemelt van de jeugdverenigingen. En dat is goed. We kennen als stad ook een lange traditie van ondersteuning voor deze verenigingen. Ze kunnen rekenen op onderdak en op tussenkomsten voor bvb hun water- en energie-factuur. Jeugdlokalen zijn ook plekken waar jonge Kortrijkzanen elkaar ontmoeten, samen lief en leed delen en steeds vaker ook samen studeren. Dat kan het best in een goed uitgerust lokaal. En voor Groen behoort internet in het jaar 2023 tot de basisvoorzieningen waarmee zo'n lokaal moet zijn uitgerust. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele deed alvast de suggestie aan de stad om onze jeugdlokalen uit te rusten met internet-aansluitingen en hiervoor ook de financiering op zich te nemen. 

Een goed idee volgens jou? Deel dan onze boodschap op Facebook