David en Philippe naar de PoRa

20 Januari 2015

“De Politieke Raad is het parlement van de partij. We komen één maal per maand samen in Brussel om de algemene politieke lijn van de partij te bespreken,” verduidelijkt Philippe Avijn. “Groen zit in de lift,” vult David Wemel aan. “Het is heel belangrijk dat we vanuit Kortrijk ook de vinger aan de pols houden van wat in Brussel leeft en dat we in Brussel ook blijvend aandacht vragen voor de eigenheid van onze streek in politieke dossiers. We hebben de ambitie om Groen in Kortrijk nog meer op de kaart te zetten en om vanuit de oppositie te blijven wegen op de besluitvorming in onze stad.” Auteur:  David WemelEmail: [email protected] Organisatie: Groen KortrijkAdres: Plaats:  Telefoon: 0479685322