3 amendementen LAR Zuid

10 Maart 2015

Het eerste punt: de spoorwegonderdoorgang aan LAR Zuid die 'geprivatiseerd' wordt mag enkel door fietsers en voetgangers gebruikt worden in de nieuwe invulling. Er mag m.a.w. geen autoverkeer worden aangezogen langs die kant. Groen Kortrijk wil expliciet het autoverkeer uit sluiten. Daarom dienen we een amendement in op het besluit: toevoegen bij punt 1: ' de spoorwegonderdoorgang die voorzien wordt voor de werknemers van VanMarcke  zal in de toekomst enkel gebruikt worden voor werknemers die te voet of met de fiets komen. Autoverkeer langs die weg zal niet toegelaten zijn.' Ons tweede punt gaat over de kosten voor de aanpassingen die voorliggen en het onderhoud nadien zullen worden gedragen door onbekende X. Dat zou de stad kunnen zijn, maar evengoed de ontwikkelaar en het onderhoud dan door de Van Marcke. We dienen daarom een amendement in bij punt 1: de kosten voor de aanpassingen vallen ten laste van de ontwikkelaar en de latere eigenaar zal instaan voor het onderhoud van de trage wegen op de site. ten derde is er veel onduidelijkheid over het groenscherm dat voorzien zal worden. Om één of andere reden wordt dat steeds 'dunner'. Daarom zouden we voorstellen om een punt van beslissing toe te voegen met een derde amendement: Amendement 3: De Gemeenteraad vraagt dat er in de plannen van de ontwikkeling en de ontwikkeling zelf een maximaal groenscherm wordt voorzien van streekeigen beplanting die de visuele vervuiling die zal ontstaan ten gevolge van de inplanting zal compenseren.  wordt vervolgd...