5. We geven ruimte aan wie onderneemt

Een stad wordt gemaakt door haar inwoners. En in Kortrijk hebben we geluk. Ondernemen zit in ons bloed en in ons DNA. Of het nu om een commercieel ondernemerschap gaat, of om het opnemen van een maatschappelijk engagement, in onze stad krioelt het van initiatief. Dat initiatief wil Groen omarmen en versterken.

 

Het commerciële ondernemerschap speelt een cruciale rol in de omslag naar Kortrijk als een duurzame stad. Door lokale handel, creatieve makers en ondernemingen uit de groene economie te ondersteunen, kan Kortrijk opnieuw een koploper worden in Vlaanderen en in de Eurometropool met Rijsel. Onze regio wordt een Green Valley in Europa. We nemen de lead in de transitie door onze ondernemingen (klein en groot) te begeleiden in de ecologische revolutie.

Met coaching, ondersteuning – ook financieel – en een verregaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld maken we de transitie naar een duurzame stad. Spin-offs, starters en herstarters ondersteunen we in het duurzaam ondernemen van de 21ste eeuw. De stad heeft een ecologisch-economisch klimaat om onze bedrijven, van de eenpersoonszaak om de hoek tot de grote multinationale spelers, te stimuleren om hun onderneming verder te verduurzamen, ook in de producten en diensten die ze aanbieden. “Een impuls voor creatieve culturele starters”, daar pleit het Kunstenoverleg, net als wij, voor.

Onze Green Valley onderstreept ook de ambitie om ondernemerschap in de stad opnieuw aantrekkelijk te maken. De stad moet een boeiende mix van wonen, werken, ondernemen, zorg en vrije tijd worden. We co-creëren ateliers, maakplekken en kantoren, verspreid over de binnenstad. We geven ook ruimte aan nieuwe vormen van deel- en maakeconomie en ondersteunen radicaal vernieuwende ideeën. In de binnenstad zien we een versterkte uitbouw van bedrijvigheid rond de as Hoog Kortrijk-Heule die dwars door de stad loopt. Het stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) verwerft patrimonium en zet zijn patrimonium in om nieuwe en bestaande ondernemers met duurzame plannen een eerste ruimte te geven, om zich structureel te verankeren of te hervestigen in de stad.

Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de deelgemeenten is er een plek voor ondernemerschap. We houden daarbij rekening met de eigenheid van de verschillende deelgebieden in Kortrijk. De uitdagingen voor Bissegem, Marke en Heule zijn bijvoorbeeld helemaal anders dan die voor Aalbeke en Kooigem. Met het label ‘trots op Kortrijk’ zetten we lokale producten en diensten in de verf.

We zetten sterk in op zowel lokale productie van duurzame goederen en diensten, als op het faciliteren van de economische bedrijvigheid in onze stad en haar deelgemeenten. In de uitbouw van een volwaardig citydepot (dat goederen van aan de rand tot in de stad brengt) en in het opstarten van een thuisleverdienst van goederen aangekocht bij de lokale handelaren liggen kansen. We zorgen voor een inplanting van stadsateliers, verspreid over de stad, voor straten met gemengde functies (wonen, werken) en voor bereikbare industriezones.

Er komt een MVO-pact (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) tussen de bedrijven, de buurt waarin de bedrijven gevestigd zijn en de ruimere (onderwijs)actoren in de stad. Op die manier willen we de lokale verankering en wederzijdse betrokkenheid tussen de buurt en het economisch weefsel versterken.

Een Groen Kortrijk is tegen 2040 zelfvoorzienend op het vlak van energie. Ook wat voedselvoorziening betreft, zorgen we voor een steeds groter aandeel van lokale producenten. We bouwen stads-bio-landbouw en een korteketenproductiesysteem uit en ondersteunen dat met verkoopmogelijkheden op markten en bij lokale handelaars. We koesteren kleinschaligheid en nabijheid als belangrijke uitgangspunten.

Net zoals in de rest van Vlaanderen is er ook in onze stad heel wat slapend kapitaal. Dat kapitaal zetten we in voor de ontwikkeling van een stedelijk energiebedrijf dat – als coöperatieve – zal investeren in duurzame energieproductie en het verduurzamen van het patrimonium van de Kortrijkzaan. Door een degelijk rendement voor de investeerders te combineren met duurzame doelstellingen slaan we twee vliegen in één klap. Bovendien kunnen we door mede-eigenaarschap het draagvlak voor duurzame energieproductie verhogen. Daarnaast komt er een uitgewerkt crowdfundingsmodel en voeren we wijkbudgetten in waarmee buurten echt zelf aan de slag kunnen.

 

Onze engagementen:

  • Binnen 6 jaar is er een uitgebouwd city-depot en start er een thuisleverdienst van goederen aangekocht bij de lokale handelaars.
  • We zorgen voor een stadsmarkthal in overleg met de lokale handelaars en de marktkramers.
  • We keren de stadsvlucht voor kantoren, handel en KMO’s.
  • We stimuleren en ondersteunen de ondernemingen in onze stad om trekker te worden in de ecologische revolutie. We maken ook een pact tussen de bedrijven en de buurt waarin ze liggen om hun MVO-engagement (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) lokaal te verankeren en versterken.
  • We richten een stedelijke energiecoöperatieve op.
  • We ondersteunen de korte keten o.a. met de invoering van het label ‘Trots op Kortrijk’.
  • Er komt een uitgewerkt crowdfunding-platform en er komen echte wijkbudgetten.