1. Verkeersveiligheid is de top-prioriteit

Wie de stilaan wanhopige actievoerende ouders aan de schoolpoort van basisschool Sint-Theresia zag, of wie weleens van het noorden naar het zuiden van de stad fietst, door de Doorniksewijk, weet dat we geen genoegen mogen nemen met meer van hetzelfde mobiliteitsbeleid waarbij files en frustraties dagelijkse kost zijn. We hebben nood aan harde infrastructurele maatregelen en gedurfde keuzes. Groen kiest voor een stad die vlot, veilig en comfortabel bereikbaar is. Ons uitgangspunt is: elke 12-jarige moet veilig met de fiets naar school kunnen en een 6-jarige moet zich op een veilige manier te voet rond zijn huis en in de dorpscentra kunnen verplaatsen.

We organiseren de mobiliteit volgens het STOP-principe. Eerst de voetganger, dan de fietser, dan het openbaar vervoer en ten slotte de wagen. Groen is de enige partij in onze stad die het autoverkeer wil doen dalen.

Een slimme en groene inrichting van de openbare weg verhoogt de veiligheid en het comfort. Samen met de bewoners maken we wijkmobiliteitsplannen die voor veiliger verkeer zorgen in de Kortrijkse woonwijken. We zetten de camera’s en nieuwe technologieën maximaal in om het verkeer te organiseren. We kunnen gericht verkeersstromen toestaan of weren in bepaalde straten en stadsdelen door deze technologieën optimaal te gebruiken.

Voetgangers krijgen extra ruimte. We maken meer straten autovrij. Daarvoor treden we in dialoog met handelaars en bewoners. Wanneer er wegenwerken uitgevoerd worden, moet het eindresultaat veiliger zijn dan de situatie van voor de werken. Voor de fietsers gaan we voor veilige verbindingen, waar mogelijk afgescheiden van de rijweg. Fietssuggestiestroken worden de uitzondering, niet langer de regel.

We zorgen voor vlakke voetpaden in een gepaste uitvoering die uitglijden bij nat weer vermijdt. Het is de auto die de drempel neemt en niet de voetganger zoals dat nu nog al te vaak het geval is.

Ook het openbaar vervoer kan vlotter, comfortabeler en frequenter. Groen Kortrijk wil een degelijke noord-zuidas. Zo rijdt de Kortrijkzaan vlot en rechtstreeks van Kooigem tot Heule. Kleine elektrische bussen met een hoge frequentie zorgen voor een vlotte mobiliteit binnen het centrum. Bovendien kom je sneller op je bestemming doordat we meer vrijliggende busbanen voorzien. De verbinding met hoogwaardig openbaar vervoer tussen het station en ’t Hooge blijft een ambitie van Groen.

De auto krijgt een kleinere rol in het stadscentrum. Dat betekent niet dat het centrum onbereikbaar moet zijn, integendeel. Met comfortabele randparkings op de noord-zuidas en buiten de kleine ring (R36) zorgen we voor meer bewegingsruimte in het centrum. Het gebied binnen de kleine ring (R36) wordt een lage emissie-zone. Vlotte busverbindingen en deelfietsen maken de stadskern bereikbaar op een comfortabele manier. Op de as Oude Barco-site (Theodoor Sevenslaan) – Nieuwe Barco-site (President Kennedylaan) komt een fietssnelweg. Wie toch met de auto naar het centrum komt, kan zijn of haar auto kwijt in een van de vele ondergrondse parkeergarages. Bovengronds parkeren blijft voornamelijk voorbehouden voor bewoners, beroepen met een interventiekaart en mensen die minder mobiel zijn. Shop&Go wordt herbekeken; de plaatsen komen enkel daar waar dat zinvol is.

Parko vormen we om van een parkeerbedrijf naar een mobiliteitsbedrijf met een breed beheer dat niet louter uit politieke mandaten bestaat. Inkomsten uit parkeren kunnen zo ingezet worden om andere vormen van mobiliteit te ondersteunen.  Het mobiliteitsbedrijf zet in op thuisleveringen van goederen gekocht in de stad, de ontwikkeling van een city-depot, een aanvullend openbaar vervoer,… Alle betalende parkeerplaatsen voor fietsen worden gratis.

 

 

Onze engagementen:

  • Een veilige oversteekplaats aan elke schoolpoort. Een team van gemachtigd opzichters die ingezet worden aan de scholen (bij de oversteekplaatsen of aan het begin en einde van de schoolstraat).
  • Een veilige fietsverbinding vanuit elke deelgemeente naar het centrum en tussen de deelgemeenten onderling. Er komen 50 km nieuwe of vernieuwde fietspaden. We zorgen voor een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Kooigem en Sente. De fietsinfrastructuur is aangepast aan alle soorten fietsen, ondermeer fietsen met een elektrische hulpmotor.
  • Handhaving van het charter Werfverkeer en zone 30.
  • We zullen binnen de 6 jaar het aantal deelauto’s en deelfietsen verdubbelen. Ons gericht fietsbeleid zal naar schatting voor ongeveer 25% meer fietsers zorgen.
  • We voorzien jaarlijks minstens 2 km nieuwe fietsstraten. Zo komt er een fietsstraat van het Astridpark tot aan de tunnel van de Doorniksewijk. We zorgen voor een optimale connectie met het winkelwandelgebied. We onderzoeken of een knip voor auto’s op de Grote Markt mogelijk is.
  • Fietssuggestiestroken vervangen we zoveel mogelijk door fietsstraten (in zone 30) of door volwaardige fietspaden.
  • Een slim mobiliteitsplan, met vernieuwd circulatieplan, dat de verkeersdruk doet afnemen op gevoelige plaatsen en dat de doorstroming verhoogt voor wie het centrum in of uit wil. Alle kruispunten worden gescreend i.f.v. het conflictvrij maken. Zo kunnen fietsers voor de auto’s het kruispunt veilig oversteken. Het mobiliteitsplan zorgt voor een vlotter verkeer ter hoogte van de Roggelaan (Cowboy Henk).
  • Er komt een volledige herziening en hertekening van het openbaar vervoer in Kortrijk. Het aanbod van de NMBS, de Lijn en het taxiaanbod worden op elkaar afgestemd en op de deelmobiliteit in de stad.
  • We verlanen de invalswegen naar Kortrijk (Doorniksesteenweg, Oudenaardsesteenweg, Genstesteenweg, Brugsesteenweg, Meensesteenweg, Pottelberg). De steenwegen worden bomenwegen.
  • Alle straten die zich in een zone30 bevinden krijgen een aangepaste en groene infrastructuur zodat de automobilist uitgenodigd wordt zich aan de snelheidslimiet te houden.