Verkeersveilig maken Hoge Dreef mag wel van Geert Bourgeois

06 Mei 2016

Verkeersveilig maken Hoge Dreef mag wel van Geert Bourgeois

  Op de gemeenteraad van maart 2016 vroeg Groen aan de Kortrijkse schepen van mobiliteit om de verkeersveiligheid van de Hoge Dreef in Heule te verbeteren. Die straat is – zoals bekend – een erg gevaarlijke straat voor voetgangers en fietsers. De week voor de gemeenteraad voerde Groen nog samen met enkele buurtbewoners actie om aandacht te vragen voor het veiligheidsprobleem  in die straat. Groen-bestuurslid en buurtbewoner Philippe Avijn: "Heel wat buurtbewoners en scholieren gebruiken de Hoge Dreef als verbinding tussen Heule en de Watermolen, een veilige fietsverbinding is dus erg belangrijk. Op onze actie hoorden we van oudere buurtbewoners dat ze de straat vermijden." De schepen van mobiliteit maakte er zich op de gemeenteraad gemakkelijk van af door te zeggen dat hij er niets kan aan doen. Het is immers een beschermd landschap. Hij zou wel willen, maar het mag niet, luidde het. Groen liet het er echter niet bij en Vlaams parlementslid Bart Caron stelde aan de bevoegde minister Bourgeois een schriftelijke vraag. Uit het antwoord blijkt dat de stad wel degelijk met een afgescheiden fietspad de fietsveiligheid en de veiligheid van de voetgangers kan verbeteren. Nu is het een kasseiweg met aanliggende fietspaden in beton in beide richtingen. De aanleg van vrijliggende fietspaden kan onderzocht worden in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed. De Kortrijkse schepen van mobiliteit probeerde zich dus ten onrechte te verstoppen achter bovenlokale regels die, zo blijkt nu, geen probleem stellen. Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele: "Het antwoord van minister Bourgeois is duidelijk: als de stad aanpassingen wil doen aan de Hoge Dreef in functie van de fiets- en voetgangersveiligheid, dan kan ze dat. Het is dus onjuist dat schepen Weydts niets kan doen. Daarom herhalen we onze vraag nogmaals: We willen dat de stad een veilige fietsverbinding realiseert langs de Hoge Dreef. Een fietsstad worden we niet met mooie woorden en gadgets, maar wel met een veilige fietsinfrasturctuur. De schepen moet zich niet proberen te verstoppen achter regels die in werkelijkheid geen probleem vormen."