Stad Kortrijk wil Groothandelsmarkt dood

07 April 2016

Stad Kortrijk wil Groothandelsmarkt dood

Onlangs werd Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele gecontacteerd door een aantal bezorgde handelaars van de Groothandelsmarkt in Heule. Zowel de handelaars met een vaste box, als de ‘losse’ handelaars die jaarlijks een standplaats in de hal zelf huren zijn bezorgd, en wel om de volgende redenen.   Tot op vandaag kregen zij geen informatie van de stad over de toekomstplannen. Niet over het te bouwen erfgoeddepot (start juli 2016), niet over de plannen om het ‘depot Marke’ van de stadsdiensten te verhuizen naar de huidige markthal en niet over de toekomstplannen voor de ‘losse’ markthandelaren. Kortrijk spreekt, maar duidelijk niet tegen iedereen. Door niet te communiceren doen heel wat verhalen de ronde. De vaste handelaars zijn  bezorgd, omdat ze de investering in hun gekochte box dreigen te verliezen. Ze worden door de stad in het onzekere gelaten over die investeringen. Temeer omdat zowel eigenaars, als losse handelaars vinden dat net de combinatie van vaste verkopers met een eigen box en losse verkopers met een standplaats per jaar een unieke troef zijn voor de Kortrijkse Groothandelsmarkt. De vaste handelaars en de losse handelaars uit elkaar trekken is dodelijk voor de werking van de Kortrijkse Groothandelsmarkt. Daarom besloot Matti Vandemaele om op de Raadscommissie van 5/4/2016 enkele vragen te stellen aan de bevoegde schepen. De antwoorden deden hem alvast achterover vallen. De eigenaars/handelaars die actief zijn op de Kortrijkse Groothandelsmarkt werden omschreven met weinig flatterende bewoordingen die we hier niet zullen herhalen. Het kwam er op neer dat het een soort tweede klasse handelaars zijn waar schepen Scherpereel (NV-A) zich niet voor wil inzetten. Il faut le faire als schepen van middenstand. Wat wist hij te vertellen: De stad wil de  ‘vaste handelaars’ behouden in hun boxen en een oplossing beiden voor de losse handelaars (de facto wil hij de aanbieders dus scheiden). Iets waar beide groepen door verliezen en wat de facto het einde van een lange traditie van de Groothandelsmarkt in onze stad betekent. De vaste handelaars (de eigenaars van de boxen) zullen vanaf 2018 dus hun voedingswaar moeten stockeren in het zelfde gebouw als de vuilniswagens. Wie met voeding werkt weet dat dit absoluut onmogelijk is. Over hoe één en ander concreet moet en over een concrete timing heerst grote onduidelijkheid. Voor de achterblijvende eigenaars van de boxen worden geen overgangsmaatregelen, compensaties of verkoopsmogelijkheden geboden. Geen timing, geen informatie, geen overgangsmaatregelen, het is ongehoord om op een dergelijke manier met de handelaars om te gaan. Groen Kortrijk is allerminst opgezet met het antwoord van de schepen. Niet alleen de bewoording waarin de schepen spreekt over de handelaars van de Groothandelsmarkt stoot tegen de borst. Ook de plannen die het einde betekenen van de Kortrijkse Groothandelsmarkt zijn een handelsstad als Kortrijk onwaardig. Het wordt stilaan ook duidelijk waarom de schepen niet in gesprek gaat met de handelaars. De stad die anders zo vol is over Kortrijk spreekt en graag in dialoog gaat met haar inwoners en handelaars, kijkt plots de andere kant op. We vragen dat de stad in gesprek gaat met de handelaars, duidelijke plannen met een duidelijke timing uitwerkt en samen met de handelaars en eigenaars op zoek gaat naar een oplossing voor beide groepen. Meer info: [email protected]     Meer info: [email protected]