Samen maken we Rollegem, Bellegem, Kooigem

Het kan menselijker, eerlijker en gezonder in Rollegem, Bellegem en Kooigem

 

Veilig en vlot op weg

 • we vertragen van het verkeer in de Tombroekstraat en Aalbeeksestraat in Rollegem
 • we ondersteunen het fietsroutenetwerk door een snelheidsvertrager ter hoogte van Rollegemplaats en het Waffelaertpad
 • we gaan voor een veilige fietsoversteek voor Rollegem en Bellegem ter hoogte van de Rollegemstraat met kruising Munkendoornstraat (ook Bellegem)
 • er komt voor de kleiontginning, als het van Groen afhangt, een werfafrit en oprit aan de snelweg
 • we maken een verkeersplan voor heel Bellegem ter ontlasting van de Bellegemstraat
 • we richten eenrichtingsverkeer in aan de vrije basisschool in Bellegem
 • we onderzoeken hoe het aanzuigeffect van verkeer op de kleine wegen van Bellegem naar het Beneluxpark kan verdwijnen
 • het zwaar vervoer in Kooigem leiden we structureel om, weg van de dorpskern

 

Gezonde lucht

 • het containerpark van Rollegem wordt aangepast zodat zelfstandige ondernemers ook toegang hebben; zo vermijden we verplaatsingen en fijn stof

 

Laat de open ruime open

 • we breiden Bellegembos uit, bosgebieden worden geen bouwgebieden meer
 • Rollegem heeft geen natuurgebied, daarom richten we kleine stukjes natuur in op gronden die niet in bedrijf zijn

 

Samen maken we de stad

 • we bouwen een buurtpunt uit in elk ontmoetingscentrum
 • we investeren in het OC van Rollegem in betere isolatie
 • er komt een verbeterplan voor de trage wegen en kerkwegels
 • we gaan voor meer Sportplus activiteiten (open sportaanbod) in het Sportcentrum Weimeersen
 • de bibliotheek willen we open houden op zaterdag en meerdere momenten in de week
 • Voor Rollegem, Kooigem en Bellegem
 • in het buitengebied worden meer waterbuffers aangelegd zodat de wateroverlast beperkt wordt
 • we gaan voor beter overleg met de stad Moeskroen zodat problemen vlugger worden opgelost
 • we maken werk van een verbetering van de handel in de dorpskernen
 • we onderzoeken de mogelijkheid van een zomercamping in het Zuiden
 • het openbaar vervoer wordt uitgebreid met rechtstreekse verbindingen met de stadsrand (Aalbeke, Marke, Rollegem, Bellegem, Zwevegem...)