Samen maken we Marke

Het kan menselijker, eerlijker en gezonder in Marke

 

Veilig en vlot op weg

 • het centrum van Marke wordt een volledig zone 30-gebied (tussen Torkonjestraat, Baliestraat en Rekkemsestraat); ook de inrichting van de straten wordt aangepakt in functie van leefbare wijken
 • we realiseren een fietssnelweg via de Hospitaalweg / Hermelijnstraat en langs de spoorweg tot in Lauwe, en verlengen zo het Guldensporenpad
 • we maken de verkeersknooppunten Baliestraat / Marktstraat / Rekkemsestraat en Kloosterstraat, Hellestraat en Kleine Pontestraat veiliger en logischer voor doorgaand verkeer en de fietsers

 

Gezonde lucht

 • we realiseren een eco-verbinding door de brug onder de E 403 (Preshoekstraat) in te richten voor de trage weggebruiker en voor dieren
 • we beperken de snelheid op de ring tot 90 km/u (70 km/u zwaar verkeer). We verminderen zo de uitstoot van fijn stof en beperken de geluidsoverlast
 • we plaatsen geluidswerende schermen onder meer langs de E403 (tot de Rekkemsestraat) langs de R8-brug aan de woonwijk Ter Doenaert

 

Laat de open ruimte open

 • we behouden het ‘binnengebied’ achter de Kloosterstraat als open ruimte voor Landbouw en een groene long voor de Markenaren
 • de nog open gedeelten van het Preshoekbos willen we versneld realiseren, al zullen we hiervoor het Vlaams Gewest moeten opjagen om gronden te verwerven, desnoods te onteigenen
 • we realiseren verder het stadsgroen Marionetten (nog 10 ha te gaan) en initiatieven nemen om eco-verbinding maken over de E403 te maken met Preshoekbos is logischer
 • het park aan het Ontmoetingscentrum wordt uitgebreid en vormt samen met het binnengebied een park

 

Samen maken we Marke

 • we bouwen een buurtpunt uit in het Ontmoetingscentrum
 • we gaan voor nieuwe jeugdlokalen en een jeugdverblijfscentrum aan het Preshoekbos, en logisch ook voor de realisatie van een Kinderboerderij op Hoeve te Coux en Pontforthoeve, in samenwerking met het jongerenatelier
 • we leggen groene pleintjes aan in samenspraak met buurtbewoners: stenen plein aan Van Belleghemdreef, parkje voor het Kleuterbos (Lieven Bauwensplein), …
 • de bestaande speelroute (Balieweg langs Markebekepad tot in het Speelbos aan het Preshoekbos) wordt verder uitgebouwd langs het nieuw aan te leggen pad van het project Torkonjestraat