Samen maken we Bissegem

Het kan menselijker, eerlijker en gezonder in Bissegem

Veilig en vlot op weg

 • een veilige fietsverbinding vanuit Bissegem naar Kortrijk en Marke, als onderdeel van een fietsroute die de deelgemeenten met elkaar en met het centrum van de stad verbindt
 • de Meensesteenweg reserveren we voor bestemmingsverkeer in Bissegem en sluiten we af voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer
 • de Meensesteenweg maken we veiliger, te beginnen met de kruispunten
 • ook de Driekerkenstraat maken we veiliger voor de schoolgaande kinderen en voor de fietsers en we bekijken alternatieve routes

 

Gezonde lucht

 • we beperken de snelheid op de ring tot 90 km/u (70 km/u zwaar verkeer). We verminderen zo de uitstoot van fijn stof en beperken de geluidsoverlast
 • we sluiten de luchthaven van Wevelgem
 • de uitstoot in de Meensesteenweg en de Driekerkenstraat moet drastisch omlaag (zie boven)

 

Laat de open ruime open

 • met het Ghellinckpark en een publieke invulling van hoeve Armengoed, zorgen voor we extra groene ruimte in Bissegem
 • het oud gemeentehuis (dat mag verdwijnen) kan het vertrekpunt zijn van een nieuwe groene ader, een verbinding met het OC en een groene verbinding met de Neerbeekvallei
 • in de Leievallei beheren we de Kruiskouter als natuurgebied en breiden het uit tot een bredere buffer tot de grens met Wevelgem
 • de bedoeling is te komen tot een breed groen scherm rond de gemeente: van Neerbeekvallei, Leievallei, OC en omgeving over Ghellinck naar Heulebeekvallei

 

Samen maken we de stad

 • we bouwen een buurtpunt uit met een wijkgezondheidscentrum in OC De Troubadour.
 • een groene (autovrije) 'platse' van Bissegem wordt een ontmoetingsplaats voor de Bissegemnaars