Samen maken we Aalbeke

Het kan menselijker, eerlijker en gezonder in Aalbeke

Veilig en vlot op weg

 • we leggen de Allartbosweg aan als trage weg voor fietsers en voetgangers zodat de wijken rond de Luignestraat veilig verbonden worden met het centrum
 • de Lauwsestraat krijgt een afgescheiden fietspad over de gehele lengte van de straat
 • het openbaar vervoer wordt uitgebreid met rechtstreekse verbindingen met de stadsrand (Lauwe, Rollegem, Bellegem...) en het ziekenhuis AZ Groeninge

 

Gezonde lucht

 • we gaan in overleg met Moeskroen werk maken van de vervuilende uitstoot en geurhinder uit de industriezone Moeskroen 2
 • we laten de Lange Meersbeek meanderen, bouwen ze uit tot een groen-blauwe ader en vermijden zo meteen ook wateroverlast
 • we planten ecologische groenschermen langs E17 (ook tegen lawaaihinder)

 

Laat de open ruime open

 • we willen de gronden van de kleibult (gebied de Sjouwer) verwerven als natuurgebied
 • de nog open gedeelten van het Preshoekbos willen we versneld realiseren, al zullen we hiervoor het Vlaams Gewest moeten opjagen om gronden te verwerven, desnoods te onteigenen
 • LAR zuid heeft haar grens bereikt, we willen in Aalbeke geen nieuwe industriegebieden, noch de uitbreiding ervan
 • we leggen een parkje met vijverbuffer aan (ter vervanging van verloren Potijzer), tussen Garenwinderstraat & Lauwsestraat, met een trage weg

 

Samen maken we de stad

 • we bouwen een buurtpunt uit in het Ontmoetingscentrum
 • we herbestemmen de Sint-Corneliuskerk, en maken er samen met het OC en de nabije huisjes een totaalplan voor met minstens plaats voor de bibliotheek, het muziekonderwijs en een repetitielokaal
 • we brengen de grenscriminaliteit onder de aandacht bij de verschillende overheden zodat er een betere aanpak komt
 • er worden geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aangesneden