Publieke laadpalen op private grond

10 December 2017

Publieke laadpalen op private grond

Groen gelooft sterk in de mobiliteit van de toekomst waar elektrische wagens zonder twijfel een deel van zullen uitmaken. Een cruciale succesfactor is de beschikbaarheid van oplaadpunten in een zo fijnmazig mogelijk netwerk. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele: "Met Groen stellen we voor om een subsidie in het leven te roepen waarbij zelfstandigen en ondernemingen op het grondgebied van Kortrijk die een publiek toegankelijk oplaadpunt voorzien een tussenkomst krijgen in de kosten voor de plaatsing van een publiek toegankelijk oplaadpunt."   Naast de zuiver private oplaadpunten bij mensen thuis, beschikken we vandaag al over een bescheiden aantal publieke laadpalen. Met dit voorstel wil Groen het aanbod van oplaadpunten vergroten.