Parking Houtmarkt: duur, overbodig, ondoordacht

14 Juli 2016

Parking Houtmarkt: duur, overbodig, ondoordacht

Deze legislatuur rijzen de parkings als paddestoelen uit de grond. Eén van die parkings is P Houtmarkt en werd op 14 juli 2016 ingehuldigd. Hoewel Groen zoveel mogelijk auto’s onder de grond wil, is de fractie van mening dat de stadscoalitie met P Houtmarkt de bal helemaal mis slaat. Groen pleit voor ondergrondse parkeergarages buiten of aan de stadsring (R36) om zo het stadscentrum te ontlasten. Alleen zo kan de binnenstad veiliger en leefbaarder worden.   De nieuwe ondergrondse parking telt 167 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er 109 voor P Houtmarkt en 58 voor het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Alexandra Gjurova, vertegenwoordiger van Groen in het Kortrijkse parkeerbedrijf, legt uit waarom de parking een misstap is. “P Houtmarkt is in de eerste plaats duur voor Parko. De bouw van de ondergrondse parking en de heraanleg van het bovengronds pleintje kosten totaal € 7.339.841,61. Daarvan neemt Parko ruim 64% voor zijn rekening, Stad Kortrijk ruim 29% en Sint-Vincentius ruim 6%. Als we de som even maken, dan betaalt Parko voor de 109 plaatsen € 43.294,44 per parkeerplaats, terwijl Sint-Vincentius vzw voor de 58 plaatsen slechts € 7.976,13 per parkeerplaats betaalt. Voelt u het verschil? In de tweede plaats zijn de 109 parkeerplaatsen overbodig. Op 5 minuten stappen liggen P Veemarkt en P Dam. Bovendien zit P Veemarkt niet eens vol. Sinds 2011 bleef het aantal inritten maar dalen. Pas in 2015 is er een luttele stijging van 4,65%, omdat P K-in-Kortrijk het gratis uur heeft afgeschaft.” Tot slot is de bouw van P Houtmarkt ondoordacht. Het hypothekeert de toekomst op een veilige, leefbare, misschien zelfs autoluwe, stadskern. Zeker met basisschool ’t Fort ernaast is het aanzuigen van verkeer op die plaats geen slimme zet. Daarnaast bemoeilijken kleine parkingetjes, zoals P Houtmarkt en P Buda, de mobiliteit. Het is beter met enkele grote ondergrondse parkeergarages, omdat de mobiliteitsstromen naar daar geleid kunnen worden. Anders heb je toch weer overal veel auto’s.” Wat wil Groen dan wel? “Groen is voorstander van een mobiliteitsplan dat auto’s ontmoedigt om de binnenstad in te rijden. De stad moet versneld werk maken van goedkope stadsrandparkings langs de invalswegen van Kortrijk. Een aangepaste fietsinfrastructuur en meer comfortabel openbaar vervoer is daarbij een must. Zo moet de bevoegde schepen aandacht hebben voor de uitwerking van het concept Park & Bike. Want impulsen voor P&B Wembley laten te lang op zich wachten. Hoewel deze stadsrandparking sinds vorig jaar in gebruik is, kennen de meeste mensen het niet. Tot  nu toe is er nul promo gevoerd. Ook het concept met de bus is daar niet goed uitgewerkt. Hoewel je dan gratis met de bus naar het station kan, moet je toch een kaartje kopen als je elders in het stadscentrum moet zijn. Bij voorbeeld in de Veemarkt.” Groen hoopt met zijn constructieve voorstellen de stadscoalitie te blijven inspireren om dan toch een échte fiets- en klimaatstad te worden.   Meer info:Alexandra Gjurova – bestuurder Parko [email protected]                       0498/69.38.36