Onzekerheid werking Leiaarde

23 November 2016

Onzekerheid werking Leiaarde

    Groen vernam vlak voor de gemeenteraad van november 2016 dat de toekomst van Leiaarde, een intercultureel centrum in onze stad, onzeker zou zijn. De stad zou overwegen om de werking niet langer te ondersteunen. Daarom wilde de Groen-fractie bevoegd schepen, Philippe Decoene, ondervragen over het hoe en het waarom. Helaas verstopte de schepen zich achter procedureregeltjes om toch maar niet te moeten antwoorden. "Dit is een keuze die we met Groen erg betreuren," zegt Matti Vandemaele. "Een bestuur dat recht is de schoenen staat, antwoordt op de vragen van de verkozenen." Ondertussen sleept de onzekerheid voor de werking van Leiaarde, de personeelsleden (die in vooropzeg staan) en de opdracht (werk maken van interculturaliteit) aan. "We vinden het absoluut niet kunnen dat de stad op die manier omgaat met haar middenveld. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe het middenveld door ad-nominatim subsidiëring erg afhankelijk is van de grillen van een schepen." Wordt zeker vervolgd!   Meer info: [email protected]